Līdzfinansējums

NOLIKUMS

par līdzfinansējuma kritēriju piemērošanu

Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”

Lasīt šeit

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”
1.1.31. Sporta izglītības programmas
1.1.31.1. Karatē 7,00
1.1.31.2. Lēkšana uz batuta un vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) ar ievirzi lēcienos uz batuta 10,00
1.1.31.3. Futbols 5,00
1.1.31.4. Akrobātikas studija “Melanž” 5,00
1.1.32. Mūzika
1.1.32.1. Ģitārspēle 3,00
1.1.32.2. Akordeona spēle 3,00
1.1.33. Dejas māksla
1.1.33.1. Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” 10,00
1.1.34. Citas izglītojošās programmas
1.1.34.1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte” 5,00
1.1.34.2. Valodas 3,00