Jauniešu teātra studija “Akcents”

–> NODARBĪBU GRAFIKI

Jauniešu teātra studija “Akcents”

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Jauniešu teātra studija “Akcents” ir jauns kolektīvs, kurš savu darbu uzsācis visai nesen. Sākotnēji režisores Zandas Krancmanes vadībā, bet nu jau gadu pulciņu vada režisore Sandra Mieze.

25623067

smieze2@edu.riga.lv

Studijas galvenais uzdevums – personības audzināšana ar dramatiskās mākslas palīdzību.

Studijas uzdevumi:

  • Attīstīt pareizu un izteiksmīgu runu;
  • Iepazīt teātra mākslas pamatelementus:
  • Veidot izpratni par kolektīvu un kopēju darbošanos;
  • Iepazīt un izjust kustību brīvību;
  • Iejusties tēlos un spēt citādi paskatīties uz pasauli;
  • Atbrīvoties no kompleksiem;
  • Prast sevi un savus radītos darbus prezentēt;
  • Prast publiski uzstāties un vadīt pasākumus;
  • Būt interesantam sarunu biedram.

Teātra studijā darbojas jaunieši no 5.līdz 12. klasei.

Studijā jaunieši iemācās galveno patiesību – uz skatuves, tāpat kā dzīvē, visam jābūt patiesam, vaļsirdīgam, atklātam. Tāpēc teātra studijas stundās jāmācās gan aktiermeistarības, gan skatuves runas un kustības pamati. Lai visu to apgūtu, jāapgūst runas, elpošanas, artikulācijas, dikcijas, uzmanības, atmiņas, fantāzijas vingrinājumi.

Studijas darbības notiek Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” lielajā zālē, kas uzreiz dod iespēju sajust, kā ir stāvēt publikas priekšā un ko nozīmē būt tuvu skatītājam. (Jēkabpils iela 19a)

Kolektīvs vēl jauns, bet jau ar neordināriem priekšnesumiem teātra studija ir piedalījusies dažādos Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” pasākumos, kā arī skatītāju vērtējumam ir sagatavotas lugas un ludziņas.

Mūsu lepnums – mēs paši! Cilvēkam jāsāk ar sevi, jo katrs no mums ir talants! Kāds lielāks, kāds mazāks, bet nekad nevar zināt, kurā mirklī mazais var pārtapt par lielo! Mēs cenšamies un lepojamies ar katru soli, ko speram teātra mākslā, lai sasniegtu labāko.

Teātra studiju vada režisore Sandra Mieze, kura saņēmusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī ir specializējusies masu svētku organizatora pienākumu veikšanai Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorijas Kultūras un Mākslas zinātņu fakultātē.

Sandra Mieze profesionāli organizējusi un vadījusi Latvijas mēroga lielākos pasākumus – Vislatvijas Maizes svētkus Rīgas svētku, „Sudmaliņu” un Dziesmu un deju svētku laikā, organizējusi un vadījusi Limbažu pilsētas svētkus, deju festivālus, dažādu biedrību un organizāciju jubileju pasākumus un balles, sporta spēles, vadījusi TV3 seriāla „UgunsGrēks līgo Limbažos” un „UngunsGrēks atkal līgo Limbažos” projektus.