2022 JŪNIJS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Jūnijs
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Deju festivāls “Eurojurmala” Jūnijs Jūrmala Irina Levit
Marina Čukina
2 International greco-roman Wrestling tournament 3.-4.jūnijs Viļņa, Lietuva
Andrejs Trubeckojs
Jurijs Mihailovs
Andrejs Šmigarevs
3 Open Baltic 2022 – sacensības lēcienos uz batuta 3.-4.jūnijs Visaginesa, Lietuva
Ludmila Tarasenko
Svetlana Fokina
4 Festivāls “Number one” 4.jūnijs Līvāni
Irina Levit
Marina Čukina
5 Zelmas Bej-Maminkonanas alpīnisma sacensības 2022.Latvijas čempionāts 4.-5.jūnijs Valmiera, Baiļi
Kaspars Vilks
Liāna Lezdiņa
Gundēga Meļķe
Linda Ansone
6 Igaunijas čempionāts alpīnismā “Estonian Cup” 10.-12.06. Igaunija, Valaste
Kaspars Vilks
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Eiropas atklātais čempionāts trases automodelismā 2. -5. jūnijs Saulkrasti viesnīcas  Minhauzena Unda zālē Jānis Rage-Raģis
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 10. deju festivāls “DANCE STATION-2022” 10.06. Lietuva, Telšai Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu un radošo industriju audzēkņu ATSKAITES izstāde “Radošie pirkstiņi” 25.04.-13.06. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, Aglonas iela 39, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Viva Dzene
1.1. Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” atskaites izstāde 26.05. – 13.06. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne 1.i.p.1.gr.
2.i.p.1.gr.
3.i.p.1.gr.
4.i.p.1.gr.
1.2. Kokapstrādes un dizaina atskaites izstāde 26.05. – 13.06. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Imants Kārkliņš 1.i.p.1.gr.
1.3. Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija III 26.05. – 13.06. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19 a, 201.telpa BJC “Daugmale” Evija Freidenfelde
1.i.p.1.gr.
2.i.p.1.gr.
1.4. Keramikas darbnīcas atskaites izstāde 26.05. – 13.06. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19 a, 201.telpa BJC “Daugmale” Iveta Aigare
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Turnīrs “Alias čempions” 7.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Jurjāne
2 Krāsu festivāls 8.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
3 Zīmēšana ar “Pufīgajām krāsām” 11.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
4 Basketbola metienu turnīrs 13.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
5 Attēlu nospiedumi uz koka dēlīša 16.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
6 Radošā darbnīca “Svētku virtenes” 18.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
Nometnes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Dienas sporta nometne “Daugmales sporta vasara” Jūnijs BJC “Daugmale”,
Jēkabpils iela 19a
BJC “Daugmale” Andrejs Trubeckojs Slēgta nometne
2 Dienas atklātā sporta nometne “Sporta spēļu vasaras nometne” Jūnijs BJC “Daugmale”, Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Amanda Azarova Slēgta nometne
3 Dienas sporta nometne “Batuta vasara 1” Jūnijs BJC “Daugmale”, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko Slēgta nometne
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Reklāmas materiālu izveide Jūnijs BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva visi pedagogi
2 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 1.10.21. – 1.09.22. BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs
3 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
4 Izglītības tehnoloģiju mentoru programma 3.kārta 2022.g.februāris – 2023.g.maijs tiešsaiste Skola 2030 Inga Korņejeva
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2021 SEPTEMBRIS

2021 DECEMBRIS

2022 MARTS

2022 JŪNIJS

2021 OKTOBRIS

2022 JANVĀRIS

2022 APRĪLIS

2022 JŪLIJS

2021 NOVEMBRIS

2022 FEBRUĀRIS

2022 MAIJS

2022 AUGUSTS