2023 JŪNIJS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Jūnijs
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 “Futbola rallijs” 10.06. Reģionālā sporta centrs “Ķengarags” stadions BJC “Daugmale” Viktors Suraks
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Deju festivāls “Eurojurmala” Jūnijs Jūrmala Irina Levit
Marina Čukina
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju pulciņu audzēkņu popularizēšanas izstāde “Radošie pirkstiņi”
2.06.- 10.09. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, Aglonas iela 39, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (2.grupa) izlaidums 1.06. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju pulciņu audzēkņu popularizēšanas izstāde “Radošie pirkstiņi”
2.06.- 10.09. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, Aglonas iela 39, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Radošā darbnīca “Vasaras krāsas” 7.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
2 Atraktīvs pasākums “Dziesmotā vasara” 17.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
Nometnes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Dienas atklātā nometne “Daugmales vasara”
BJC “Daugmale”,
Jēkabpils iela 19a
BJC “Daugmale” Inga Korņejeva Atklātā nometne
2 Dienas sporta nometne “Daugmales sporta vasara”
BJC “Daugmale”,
Jēkabpils iela 19a
BJC “Daugmale” Andrejs Trubeckojs Slēgta nometne
3 Dienas sporta nometne “Batuta vasara 1”
BJC “Daugmale”,
Vizlas iela 1
BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko Slēgta nometne
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS