2020 MAIJS

Maijs

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
BJC “Daugmale” meistarsacīkstes lēcienos uz batuta 29.-30.05. BJC “Daugmale” Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko
Reģionālā sporta centra “Ķengarags” 2020.gada vasaras atklāšanas sporta svētki 15.05. Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Kaspars Sparāns
Klasifikācijas turnīri šahā 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Maijs Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Rīgas Šaha skola Poļina Ni

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Olaines šaha pavasaris 2020 9.05. Olaine Poļina Ni
Komandu čempionāts jauniešiem “Šaha lietus 2020” 16.-17.05. Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Poļina Ni
“Frivolten Cup” lēcienos uz batuta 21.-25.05. Zviedrija

Ludmila Tarasenko

Vera Antone

“Open Baltic” lēcienos uz batuta 15.-16.05. Visaginesa

Ludmila Tarasenko

Vera Antone

Starptautiskais cirka festivāls “Zelta Kastanis” maijs Kijeva, Ukraina Irina Levit

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (1.grupa) Mātes dienas pasākums BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Lilita Aleksejeva
Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) Māmiņdienai velīts pasākums “Paldies saku māmiņai” 7.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale”

Sandra Bērziņa

Ilze Jurjāne

Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (2.grupa) izlaidums “Sveiki sakām rūķu spēlēm!” BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Ilga Liberte
Izlaidums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa) 26.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
Izlaidums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (2.grupa) 28.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
Bērnu orķestra – akordeona spēles audzēkņu koncerts vecākiem   BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Svetlana Šalajeva
Filmu parka “Cinevilla” apmeklējums maijs Tukuma novads, Slampes pagasts, Vidusvecvagari BJC “Daugmale” Lilita Aleksejeva
BJC “Daugmale” interešu izglītības programmu absolventu svinīgs pasākums 28.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale”

Iveta Eihe

Inga Korņejeva

Aiga Gūtmane

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Starptautiskais festivāls “Best show”
1.05. Rīga, Krasta iela 60   Irina Levit
Starptautiskais mākslas festivāls “Zadorinka aicina draugus” 16.05. VEF Kultūras pils Natālija Čerepeņenkova

Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
BJC “Daugmale” mākslas jomas pulciņu gada noslēguma audzēkņu darbu izstāde “Mana ceļasoma” 15.05.- BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Viva Dzene 25.05. svinīgais pasākums
BJC “Daugmale” mākslas jomas pulciņu gada noslēguma audzēkņu darbu izstādes “Mana ceļasoma” svinīgais pasākums 25.05. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 201.,216. telpas BJC “Daugmale” Viva Dzene 15.05.- izstāde

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Brīvais laiks

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Ziepju burbuļu stafete 7.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale”
Novusa turnīrs 11.05 BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
Stafete “Jautrais zaķis” 15.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
Radošā darbnīca “Vējtvera darbnīca” 23.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
Foto orientēšanās “Iepazīsties, Ķengarags 2020!” 28.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
Atraktīvā stafete “Vasara klāt” 30.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Metodisko izstrādņu skates BJC “Daugmale” kārta maijs BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Repertuāra precizēšanas seminārs, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 09.05.-10.05. Ķīpsalas halle VISC, Diāna Gavare

Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

BJC “Daugmale” pedagoģiskā sēde 14.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 1.09.-31.05. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

Inga Korņejeva

Kaspars Sparāns

BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sēde BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

Inga Korņejeva

Kaspars Sparāns

Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu sanāksme – seminārs 27.05. BJC “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, konferenču telpa Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs

Inga Korņejeva

Iveta Eihe

Ilze Rimicāne

Viva Dzene

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

2019 SEPTEMBRIS

2019 DECEMBRIS

2020 MARTS

2020 JŪNIJS

2019 OKTOBRIS

2020 JANVĀRIS

2020 APRĪLIS

2020 JŪLIJS

2019 NOVEMBRIS

2020 FEBRUĀRIS

2020 MAIJS

2020 AUGUSTS