Bērnu vokālā studija “Aijajā”

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Bērnu  vokālā studija “Aijajā” uzņem audzēkņus no 4 līdz 6 gadiem.

Pedagogs Karolīna Arbuzova

26430057
karolina.arbuzova@gmail.com

Bērnu vokālajā studijā „Aijajā” paši mazākie dziedāji var apgūt dziedāšanu, rotaļājoties pilnveidot savas valodas spējas, attīstīt ritma izjūtu, mācīties sadarboties ansamblī un veidot prasmi uzstāties koncertos. Audzēkņi mācās dažādas bērnu dziesmas latviešu valodā. Nodarbības notek bilingvāli.

Interešu izglītības pulciņš savu darbību sāka 1999. gadā.

Pulciņa mērķis ir veicināt muzikālās dzirdes attīstību, kā arī veidot nepieciešamību pēc dziesmas un mūzikas turpmākajā dzīvē.

Studijas uzdevumi ir attīstīt vēlēšanos dziedāt, veidot dabisku, brīvu balss plūdumu, paplašināt bērnu balss diapazonu, pilnveidot iemaņas patstāvīgi dziedāt ar un bez pavadījuma, mācīt ieklausīties savā un citu dziedājumā, attīstīt muzikālo dzirdi, attīstīt ritma izjūtu, veicināt bērnu savstarpējo komunikāciju. Pulciņš rīko koncertus vecākiem Ziemassvētkos un Māmiņdienā.

Studijas bijušie audzēkņi veiksmīgi turpina mācības mūzikas skolās un citos mūzikas kolektīvos, vai ar  prieku piedalās dziedāšanas un kora nodarbībās skolās.

Pulciņa programma paredzēta 1 izglītības pakāpei.

Nodarbības notiek BJC „Daugmale” Jēkabpils ielā 19a, 418. telpā. Telpa ir aprīkota ar bērniem paredzētām mēbelēm, klavierēm, mūzikas atskaņotāju.