2023 AUGUSTS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Augusts
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu un radošo industriju pulciņu audzēkņu popularizēšanas izstāde “Radošie pirkstiņi” 02.06.-10.09. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu un radošo industriju pulciņu audzēkņu popularizēšanas izstāde “Radošie pirkstiņi” 02.06.-10.09. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Nometnes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Dienas sporta nometne “Batuta vasara 2” Augusts BJC “Daugmale”, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko Slēgta nometne
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Pedagoģiskās padomes sēde Augusts BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpā BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
4
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS