2021 AUGUSTS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais šaha festivāls bērniem “Rudaga-Kaissa” “SemaraH Hotel Lielupe”, Jūrmala Poļina Ni

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” aktivitātes Miera dārzā 26.08. Miera dārzs BJC “Daugmale” sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju Viva Dzene
2 Rīgas ikgadējie svētki bērniem un jauniešiem “Nāc un  piedalies!” Augusts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru Iveta Eihe visi pedagogi

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu kopizstāde “Mana ceļasoma” augusts BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216. telpa BJC “Daugmale” Viva Dzene

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Pedagoģiskā sēde Augusts BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpā BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
2 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 2020.g.oktobris – 2021.g.septembris BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs

 

 

 

2020 SEPTEMBRIS

2020 DECEMBRIS

2021 MARTS

2021 JŪNIJS

2020 OKTOBRIS

2021 JANVĀRIS

2021 APRĪLIS

2021 JŪLIJS

2020 NOVEMBRIS

2021 FEBRUĀRIS

2021 MAIJS

2021 AUGUSTS