Valodas

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Interešu izglītības programmu piedāvājums

Integrācijas programma bērniem “Runāsim latviski” Angļu valodas klubs “English Club”

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

 

 

Programmas nosaukums

Pedagoga vārds

uzvārds

Izgl. pak. Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturt. Piektd. Sestd. Svētd. Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Integrācijas programma bērniem “Runāsim latviski”

Lilita

Aleksejeva

1.i.p.1 15.45-16.45 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417.telpa 5-8 gadi 29120094
laleksejeva2@edu.riga.lv
Integrācijas programma bērniem “Runāsim latviski”

Ilga

Liberte

2.i.p.1 11.00-11.30 11.00-11.30 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a

Pir.- 301.

treš.- 417.

5-7 gadi 29448903
iliberte2@edu.riga.lv
Integrācijas programma bērniem “Runāsim latviski”

Sandra

Bērziņa

1.i.p.1 11.45-12.15 11.45-12.15 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
304. 3,5-4 gadi 26425992
sbieza2@edu.riga.lv
Angļu valodas klubs “English Club”

Iveta

Eihe

1.i.p.1 17.00-18.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505. 4-8 gadi 26891216
ieihe@edu.riga.lv

 

Citas interešu izglītības programmas

Valodas

Estētikas skolas