Integrācijas programma bērniem «Runāsim Latviski»

Integrācijas programma bērniem «Runāsim Latviski»

NODARBĪBU GRAFIKS

Sandra Bērziņa

26425992

sbieza2@edu.riga.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
304.t.

Ilga Liberte

29448903

liberte.ilga@gmail.com

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417.t.

Lilita Aleksejeva,

29120094,

laleksejeva2@edu.riga.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417.t.