Bērnu orķestris + akordeona spēle

–> NODARBĪBU GRAFIKI

Pedagogs: Svetlana Šalajeva

29861775, ssalajeva@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 418.t.

Bērnu orķestris 

Bērnu vecums  4 – 8 gadi

 

Iepazīstināšana ar dažādiem bērnu mūzikas instrumentiem: bungām, trijstūri, metalofonu, ksilafonu, tamburīnu utt. Spēlē ansamblī. Muzikāli ritmiskās kustības. Bērnu muzikālo spēju attīstīšana.

Bērnu orķestris + akordeona spēle

Audzēkņu vecums 7-25 gadi

 

Akordeonistu ansamblis Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” uzsāka savu darbību 1991.gadā.

Mērķis – veidot pozitīvu attieksmi un interesi par mūziku.

Uzdevums – veicināt ieinteresētību dažādu mūzikas žanru un stilu apguvē.

Kolektīvs aicina apgūt mūzikas teorijas pamatus, uzstāties koncertos un piedalīsies konkursos, kā arī sagatavosies mūzikas skolai.

 

Fotogrāfs Roberts Ķesteris

1.izglītības pakāpe veidota audzēkņiem – iesācējiem, bez iepriekšējām zināšanām. 2.izglītības pakāpe – tiem, kuri ar abām rokām prot spēlēt akordeonu un kam ir teorētiskās zināšanas.

Sasniegumi pulciņā: 2018., 2019., 2020.g. – 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam”.

2018.g. – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Gada balva interešu izglītībā par KOLEKTĪVA sasniegumiem nominācijā “Par sasniegumiem interešu izglītībā”.

Kolektīvu vada tā dibinātāja – pedagoģe Svetlana Šalajeva, beigusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Minskas Kultūras institūtu.

Nodarbības notiek BJC ,,Daugmale’’ telpās, pilnīgi aprīkotās ar mūzikas instrumentiem, sākot ar 32 līdz 120 basu akordeoniem.

Akordeonistu ansambļa audzēkņi ir iemīlējuši mūziku, labprāt iesaistās labdarības projektos, divas reizes gadā – Ziemassvētkos un Mātes dienā – organizē un velta koncertus saviem ģimenes locekļiem, piedalās BJC “Daugmale” un sadarbības partneru kopīgajos koncertos, brauc ekskursijās.

Esiet aicināti pievienoties un spēlēt akordeonistu ansamblī!

Audio – pielikums: Pols Moria – Menuets. izpilda akordeonistu ansamblis BJC,,Daugmale’’:

Līdzfinansējums