Mākslas studija “Tekstūra un faktūra”

Mākslas studija “Tekstūra un faktūra”

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Mākslas studiju „Tekstūra un faktūra” vada pedagogs Elga Šmite. Interešu izglītības programmu viņa izveidoja 2004.gadā, bet Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” kolēģiem pievienojās 2014. gadā.

Studija uzņem audzēkņus no 5 līdz 25 gadiem. Nodarbības notiek gan grupās, gan arī ar katru audzēkni individuāli, atbilstoši viņa vecumam un spējām, ļaujot brīvi atraisīties audzēkņu fantāzijai un radošajai domāšanai.

Studijā audzēkņi mācās darboties ar dažādiem materiāliem, darba rīkiem un strādāt dažādās tehnikās. Nodarbības sniedz iespēju apgūt rotaslietu izgatavošanu, dekopāžu, kolāžu veidošanu, trauku apgleznošanu, apsveikumu darināšanu, audumu apgleznošana, aplikāciju tehniku un prasmes pamatšūšanā. Tā tiek radīti jauni, radoši un oriģināli darbi. Audzēkņi ar saviem darbiem piedalās izstādēs, pasākumos un konkursos, kas notiek gan iestādes, gan pilsētas, gan valsts līmenī. Piedalāmies arī Dziesmu un deju svētku programmā.

Studiju vada pedagogs Elga Šmite, kas beigusi RLMV un ir ieguvusi mākslinieks meistara kvalifikāciju. Skoloja ir atvērta inovatīvām un radošām idejām. Savā darbā balstās uz bagātu profesionālo pieredzi, kuras ieguvusi ilggadējos mākslas darba gados. Katru gadu skolotāja piedalās semināros, kuros nemitīgi un sistemātiski papildina savas profesionālās zināšanas, kuras tālāk nodod saviem audzēkņiem.

Pedagogs Elga Šmite

29479095, esmite@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Maskavas ielā 279/7, 4.t.

Mākslas studijā var darboties  no 5 līdz 25 gadiem.