Keramikas darbnīca

Keramikas darbnīca

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Pedagogs Iveta Aigare
26546769
iaigare@edu.riga.lv

Profesionāls pedagogs, māksliniece Iveta Aigare vada BJC „Daugmale” keramikas darbnīcu kopš 2004.gada.

Iveta Aigare ir ieguvusi Maģistra grādu mākslā Latvijas Mākslas akadēmijā un Maģistra grādu pedagoģijā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

Mācību process keramikas darbnīcā sniedz pamatzināšanas par materiālu, formu, krāsu un telpu, mudina audzēkņus iztēloties un fantazēt. Ar lielu izdomu top arvien jauni keramikas darinājumi, kas rosina audzēkņus radoši domāt un attīstīt tēlaino pasaules uztveri.

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a 205. telpā.

Keramikas darbnīcā ir nodrošināti visi apstākļi radošajam darbam – audzēkņiem pieejamas divas elektriskās keramikas virpas, uz kurām audzēkņi var attīstīt savas trauku virpošanas prasmes, ir nodrošināta krāsns izstrādājumu apdedzināšanai un nepieciešamie darba instrumenti. Audzēkņi piedalās gan starptautiskajās, gan valsts, gan Rīgas pilsētas izstādēs – konkursos, kā arī rīko savas personālizstādes. Tas rosina darboties un dod arvien jaunu stimulu turpmākam darbam.

Vairāki audzēkņi pēc keramikas darbnīcas beigšanas iestājušies Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā kā arī Latvijas Mākslas akadēmijā, divas no tiem ir Rūta Patmalniece un Viktorija Galkina.

 • Mācību kurss izstrādāts četriem mācību gadiem.
 • Mērķauditorija – sākot no 5 līdz 25 gadiem.
 • Audzēkņu skaits nodarbībās – 15.

Programmas mērķis:

Sniegt zināšanas un veidot prasmes, attieksmi un praktiskās darbības iemaņas darbā ar mālu.

Programmas uzdevumi:

 • Attīstīt izziņas procesu – redzes uztveri, atmiņu, uzskatāmi tēlaino domāšanu.
 • Veidot radošās darbības pieredzi – pacietību, mērķtiecību, uzdrīkstēšanos.
 • Praktiski iepazīstināt audzēkņus ar iespējām savas idejas realizēt dzīvē.
 • Attīstīt sensorās prasmes – acumēru, krāsu izjūtu, telpiskuma uztveri.
 • Apgūt keramikas darba dimensijas – plakne, reljefs, apjoms, telpa.
 • Attīstīt vispārējās izziņas darbības prasmes – novērošanu, uzmanību, salīdzināšanu, analīzi.
 • Rosināt pašizteikšanos keramikā.
 • Veidot sociālās iemaņas.