Integrācijas programma bērniem «Runāsim Latviski»

Runāsim latviski!

Integrācijas programma mazākumtautības bērniem (4 līdz 8 gadi), kas vēlās apgūt latviešu sarunvalodu.

Pulciņa mērķis:

ir radošā atmosfērā un labvēlīgā gaisotnē apgūt latviešu sarunvalodu atbilstoši bērna individuālajām spējām, tādējādi palīdzot spert pirmos soļus latviešu valodas apguvē.

Pedagogs bērniem palīdz kvalitatīvi apgūt skaņu, izrunas, uzsvaru, teikuma veidošanas nosacījumus. Nodarbības notiek spēļu veidā.

Socializējoties un mācoties bērni iegūst pārliecību par sevi un drošības sajūtu, ko rada viņu latviešu valodas zināšanas par pareizu izrunu, teikumu veidošanu un tekstu izpratni.

Darbā ar bērniem tiek izmantotas dažādas metodes: vārdiskā, rotaļu, uzskatāmības metode, t.i., izmantojot uzskates līdzekļus, notiek praktiskie demonstrējumi, teatralizācijas, uzstāšanās publikas priekšā.

Programma izstrādāta 1., 2. izglītības pakāpei. Pēc 1.izglītības pakāpes programmas apgūšanas bērni pareizi artikulē latviešu valodas skaņas, veido gramatiski pareizus teikumus latviešu valodā, saprot latviski sarunvalodas līmenī, var atbildēt uz jautājumiem. Pēc 2. izglītības pakāpes apgūšanas bērni pareizi artikulē latviešu valodas skaņas, liek uzsvarus uz vārdiem, var izveidot deminutīvus, salīdzināmās pakāpes, veido gramatiski pareizus teikumus latviešu valodā, saprot latviski sarunvalodas līmenī. Prot pastāstīt par sevi, apkārtējām lietām, vienkāršos teikumos pastāstīt pieredzēto, piedalās dialogos. Tāpat viņi māk tulkot tuvu tekstam, uztvert galveno domu.

 

Audzēkņi, atkarībā no vecuma, zināšanām, programmu pilnībā var apgūt arī divu mācību gadu laikā. Nedēļā ir 2 – 4 nodarbības rītos vai vakaros. Ir iespēja piemeklēt Jūsu bērnam piemērotāko laiku nodarbībām pie kāda no trim skolotājiem. Skolotājas Sandras Bērziņas  un skolotājas Agneses Ozoliņas grupās nodarbības notiek BJC “Daugmale” Jēkabpils iela 19a  rīta cēlienā, skolotājas Sandras Bērziņas grupā nodarbības notiek BJC “Daugmale” Jēkabpils iela 19a 417.telpā pēcpusdienā.

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Papildu informācijai par interešu izglītības programmu “Runāsim latviski”:

Sandra Bērziņa Agnese Ozoliņa
26425992,

sbieza2@edu.riga.lv

28142707,

aozolina57@edu.riga.lv

BJC “Daugmale”

Jēkabpils iela 19a

304.t./301.t.

BJC “Daugmale”

Jēkabpils iela 19a

417.t.

Esat laipni gaidīti!

Programmai ir Rīgas pašvaldības finansējums.

Šo programmu var apgūt atsevišķi vai arī kompleksā ar Integrācijas skoliņu “Rūķīši”.

Ir iespēja apmeklēt arī citas interešu izglītības programmas, kurās nodarbības notiek integrējot latviešu valodas apguvi. Plašāku informāciju par piedāvājumu var skatīties zemāk.

Integrācijas skoliņa “Rūķīši”