Interešu izglītības sistēma RĪGĀ

Interešu izglītības mācību programmu īstenošanas pamatprincipi

“…izglītības ir pakāpe nobeigts izglītības posms, kas ietver organizētu un secīgi īstenotu izglītības ieguvi” /Izglītības likums/

Mācību programmas īsteno vienā vai vairākās izglītības pakāpēs (RVP IKSD noteikumu izpratnē) :

1. izglītības pakāpe 2. izglītības pakāpe 3.-4. izglītības pakāpe 4.-5. izglītības pakāpe
– pamatsagatavotības pakāpe – iesācēju pulciņi

(1-2 mācību gadi)

– mācību un treniņu pakāpe

(2-4 mācību gadi)

– zināšanu un pilnveides pakāpe

(3-7 mācību gadi)

– meistarības pakāpe

(4-10 mācību gadi)

Izglītības pakāpes Minimālais audzēkņu skaits vienā pulciņā Maksimālais stundu skaits nedēļā vienam pulciņam
1.i.p. 15 2-4
2.i.p. 12 4-6
3.i.p. 12 6
4.i.p. 10 8

Interešu izglītības programmu īstenošanas kritēriji

Pulciņa/grupas darba organizācija