2020 NOVEMBRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Badmintona turnīrs “Zelta volāns” 15.11. Rīga Salvis Lozda ATCELTS
2 Rīgas Šaha skolas 2020.g.čempionāts 20.-22.11. Rīgas Šaha skola Poļina Ni ATCELTS

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Cirka festivāls 25.-29.11. Lietuva, Šakjaja Irina Levit
Marina Čukina
ATCELTS

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Latvijas dzimšanas dienas svinības Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (2.grupa, 1.grupa, 3.grupa) 13.11., 17.11., 17.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule ATCELTS
2 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) ekskursija uz Latvijas Kara muzeju Novembris Latvijas Kara muzejs, Smilšu iela 20 BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa ATCELTS
3 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju Novembris Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jāņa Rozentāla laukums 1 BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa ATCELTS
4 Rīgas atklātais bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk…8” 16.-26.11. NEKLĀTIENE – videoformāts Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Sandra Bērziņa
5 18.novembra svinības Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (2.grupa) 17.11. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 417.telpa BJC “Daugmale” Ilga Liberte
Ilze Jurjāne
ATCELTS
6 Rīgas vispārējo izglītības iestāžu 4.klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!”, pusfināli PĀRCELTS
uz 7.-10.12.
Latvijas Ugunsdzēsības muzejs, Hanzas iela 5 BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Everita Kalks
7 Pasākums veltīts valsts svētkiem Novembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Iveta Eihe ATCELTS

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais deju festivāls-konkurss “Pumpureliai 2020” 6.11. Koncertzāle “Studio 69” Impresa producentu centrs Marina Dumberga-Lobanova
2 Starptautiskais deju konkurss “Estraad-rahvaste tantsude” 17.-18.11. Igaunija, Tallina Jeļena Naumova
Lubova Naumova
3 IV Starptautiskais Horeogrāfijas konkurss “Grand Prix Riga 2020” Novembris Jūrmalas kultūras centrs Jūlija Tihomirova Marina Dumberga-Lobanova
4 14.Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss “Debut Premium 2020” 28.-29.11. Koncertzāle “Studio 69” Impresa producentu centrs Marina Dumberga-Lobanova
5 Starptautiskais konkurss “Nominācija 2020” 28.11. Biedrība “Ligzda”, Žanna Minenkova Marina Dumberga-Lobanova

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde “Rudens krāsu spēles” 23.10.-12.11. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Viva Dzene 19.10.-22.10. izstādes iekārtošana
2 BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Daugavas krastos” 16.11.-03.12. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a,  201., 216.telpas, Aglonas iela 39 BJC “Daugmale” Viva Dzene 12.11.-izstādes iekārtošana

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss-izstāde “Miniatūra-3” 26.10.-06.11. MJC “Praktiskās estētikas skola”, A.Saharova iela 35 MJC “Praktiskās estētikas skola” Elīna Moisjuka-Vanaga (“Varavīksne”, “Bīnumpodiņš”, “BrīnumOta”)
Dace Timule
Ilze Rimicāne
23.10.- darbu iesniegšana;
06.11.- apbalvošanas pasākums
2 Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas plakātu konkurss “Latvija Tava un Mana” 27.10.-20.11. BJC “Laimīte”, Sarkandaugavas iela 24 BJC “Laimīte” sadarbībā ar RD IKSD SJP Elīna Moisjuka-Vanaga (“BīnumOta”)
Konstantīns Glazunovs
19.10.- darbu iesniegšana;
12.11.- apbalvošanas pasākums
3 Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija “Ziemas sajūtas” 27.10.-12.02. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, Juglas iela 20 Rīgas 19.vidusskola sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Dace Timule
Ilze Rimicāne
Elīna Moisjuka-Vanaga (“Bīnumpodiņš”, “BrīnumOta”)
27.11.- darbu iesniegšana;
10.12.-12.02. – izstāde;
10.12.- apbalvošanas pasākums

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Yahtzee turnīrs 9.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
2 Radošā darbnīca: Vitrāžas izveide “Skats pa logu” 14.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
3 Faktu konkurss “Latvija” 19.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
4 Galda tenisa turnīrs “Pirmā rakete” 23.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
5 Mēmais šovs 26.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Microsoft un Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC konference “Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā” tiešsaiste 3.11. TIEŠSAISTE Microsoft un Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC Inga Korņejeva
2 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu autoru apbalvošana 5.11. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva
3 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu autoru apbalvošana 5.11. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva
4 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu izstāde 05.11.-01.12. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva
5 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Novembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
6 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 2020.g.oktobris – 2021.g.septembris BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs
7 Konkurss bērnu un jauniešu interešu izglītības slēgto nometņu organizēšanai 2021.gadā projektu sagatavošana un iesniegšana 20.11.-11.12. RD IKSD, elektroniski RD IKSD Iveta Eihe
8 Konkurss bērnu un jauniešu interešu izglītības dienas atklāto nometņu organizēšanai 2021.gadā projektu sagatavošana un iesniegšana 20.11.-11.12. RD IKSD, elektroniski RD IKSD Iveta Eihe
9 IZM preses konference par drošības pasākumiem skolās Covid-19 apstākļos 25.11. TIEŠSAISTE Izglītības un zinātnes ministrija Inga Korņejeva
10 Forums nozares profesionāļiem “Kultūra Rīt” – aktualitātes, pārmaiņas, dažādu jomu sadarbība, līderība, jaunas darba formas kultūrizglītības un mākslas jomā 27.11. TIEŠSAISTE Addiction, LPX Events Ilze Rimicāne

Darbs ar vecākiem

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

 

2020 SEPTEMBRIS

2020 DECEMBRIS

2021 MARTS

2021 JŪNIJS

2020 OKTOBRIS

2021 JANVĀRIS

2021 APRĪLIS

2021 JŪLIJS

2020 NOVEMBRIS

2021 FEBRUĀRIS

2021 MAIJS

2021 AUGUSTS