2021 NOVEMBRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Novembris
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vides pētnieku gidu skolas “Let’s go!” dalība Vides izziņas konkursā “Iepazīsti Latvijas dabu – 4”, 2.kārta 07.10. – 10.11. attālināti Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Iveta Eihe
2 Latvijas dzimšanas dienas svinības Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (2.grupa, 1.grupa, 3.grupa) 16.11., 17.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
3 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) pasākums “Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!” 17.11. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
Ilze Jurjāne
4 18.novembra svinības Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (2.grupa) 17.11. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 417.telpa BJC “Daugmale” Ilga Liberte
Ilze Jurjāne
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais Horeogrāfijas un Vokālais ONLINE konkurss “L.I.R.A” Novembris tiešsaiste Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
2 Starptautiskais deju ONLINE festivāls-konkurss “Pumpureliai 2021” Novembris tiešsaiste Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
3 Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss “Debut Premium 2021” Novembris Koncertzāle “Studio 69” Impresa producentu centrs Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
4 Starptautiskais konkurss “Nominācija 2021” Novembris Biedrība “Ligzda”, Žanna Minenkova Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas un Zīmēšanas un papīra plastikas studijas “Pūķis” projekts “Jūras dzelme” Septembris – decembris BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Brigita Ulasa
2 BJC “Daugmale” atklātā modes skate “Cik dažādi mēs esam!” 18.10.-8.11. attālināti BJC “Daugmale” Iveta Eihe
Inga Korņejeva
Ilze Rimicāne
3 Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija “Ziema mežā” 26.11. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, Juglas iela 20 Rīgas 19.vidusskola sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi visi BJC “Daugmale” mākslas pedagogi
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rudens lapu radošā darbnīca 6.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
2 Faktu konkurss “Latvija” 18.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Adijāne
3 Gaisa hokeja turnīrs “Veiklās rokas” 22.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
4 Konkurss “Jautrais alfabēts” 23.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Jurjāne
5 Talantu konkurss 25.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
6 Andrejdienas aktivitātes 27.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
Interešu izglītības popularizēšana,
metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas vispārējo izglītības iestāžu 4.klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!” 23.-25.11. attālināti BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Everita Kalks
Pieteikumu, atbilžu un zīmējumu iesūtīšana
2 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu autoru apbalvošana Novembris Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva
3 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu izstāde Novembris Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva
4 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Novembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
5 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 2021.g.oktobris – 2022.g.septembris BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs
6 Konkurss bērnu un jauniešu interešu izglītības slēgto nometņu organizēšanai 2022.gadā projektu sagatavošana un iesniegšana Novembris – decembris RD IKSD, elektroniski RD IKSD Iveta Eihe
7 Konkurss bērnu un jauniešu interešu izglītības dienas atklāto nometņu organizēšanai 2022.gadā projektu sagatavošana un iesniegšana Novembris – decembris RD IKSD, elektroniski RD IKSD Iveta Eihe
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

 

2021 SEPTEMBRIS

2021 DECEMBRIS

2022 MARTS

2022 JŪNIJS

2021 OKTOBRIS

2022 JANVĀRIS

2022 APRĪLIS

2022 JŪLIJS

2021 NOVEMBRIS

2022 FEBRUĀRIS

2022 MAIJS

2022 AUGUSTS