2021 NOVEMBRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Novembris
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Sasaites alpīnisma tehnikā D,C,B grupām 27.-28.11. Rīga, BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Gundega Meļķe
2 Rīgas badmintona turnīrs, Rīgas jaunatnes badmintona turnīrs 20.-21.11. BJC “Daugmale” Salvis Lozda
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Latvijas kauss bolderingā 2.posms 14.11. Rīga RSP, Skala Gundega Meļķe
2 Latvijas čempionāts bolderingā novembris Rīga Falkor Gundega Meļķe
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Pulksteņstāsti” Novembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vides pētnieku gidu skolas “Let’s go!” dalība Vides izziņas konkursā “Iepazīsti Latvijas dabu – 4”, 2.kārta 07.10. – 10.11. attālināti Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Iveta Eihe
2 Latvijas dzimšanas dienas svinības Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (2.grupa, 1.grupa, 3.grupa) 16.11., 17.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
3 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) pasākums “Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!” 17.11. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
Ilze Jurjāne
4 18.novembra svinības Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (2.grupa) 17.11. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 417.telpa BJC “Daugmale” Ilga Liberte
Ilze Jurjāne
5 18.novembrim veltīts pasākums “Latvija – mana pasaule” tiešsaiste BJC “Daugmale” youtube kanālā BJC “Daugmale”

Iveta Eihe

Inga Korņejeva

Piedalās HA “Pērlīte”, bērnu orķestris
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais Horeogrāfijas un Vokālais ONLINE konkurss “L.I.R.A” Novembris tiešsaiste Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
2 Starptautiskais deju ONLINE festivāls-konkurss “Pumpureliai 2021” Novembris tiešsaiste Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
3 Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss “Debut Premium 2021” Novembris Koncertzāle “Studio 69” Impresa producentu centrs Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
4 Starptautiskais konkurss “Nominācija 2021” Novembris Biedrība “Ligzda”, Žanna Minenkova Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās māksalas konkurss-izstāde “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” 1.11., 2.11., 3.11. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36 BJC “Laimīte” visi BJC “Daugmale” mākslas pedagogi
2 BJC “Daugmale” atklātā modes skate “Cik dažādi mēs esam!” 18.10.-8.11. attālināti BJC “Daugmale” Iveta Eihe
Inga Korņejeva
Ilze Rimicāne
3 Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija “Ziema mežā” 26.11. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, Juglas iela 20 Rīgas 19.vidusskola sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi visi BJC “Daugmale” mākslas pedagogi
4 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Pulksteņstāsti” 25.11.-14.01. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Viva Dzene
Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” audzēkņu darbi Latvijai 18.11.-18.12. Spīķeru kvartāls Spīķeru kvartāls sadarbībā ar BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rudens lapu radošā darbnīca 6.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
2 Faktu konkurss “Latvija” 18.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Adijāne
3 Gaisa hokeja turnīrs “Veiklās rokas” 22.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
4 Konkurss “Jautrais alfabēts” 23.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Jurjāne
5 Talantu konkurss 25.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
6 Andrejdienas aktivitātes 27.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
Interešu izglītības popularizēšana,
metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas vispārējo izglītības iestāžu 4.klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!” 23.-25.11. attālināti BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Everita Kalks
Pieteikumu, atbilžu un zīmējumu iesūtīšana
2 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu autoru apbalvošana 30.11. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva attālināti
3 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu izstāde janvāris-februāris Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva
4 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Novembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
5 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 2021.g.oktobris – 2022.g.septembris BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs
6 Konkurss bērnu un jauniešu interešu izglītības slēgto un atklāto nometņu organizēšanai 2022.gadā projektu sagatavošana un iesniegšana 29.11.-21.12. RD IKSD, elektroniski RD IKSD Iveta Eihe
7 Seminārs Rīgas izglītības iestāžu vides interešu izglītības programmu pedagogu informatīvā seminārs/sanāksme 4.11. tiešsaiste Rīgas Jauno tehniķu centrs, Ilze Herberga Iveta Eihe
8 Tiešsaistes nodarbība “Stress un izdegšana darba vietā” 4.11. tiešsaiste SIA OnPlate sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu Aiga Gūtmane
9 BJC “Daugmale” vadības tiešsaistes sanāksme 25.11.; 29.11. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” BJC “Daugmale” Edgars Šāblis
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

2021 SEPTEMBRIS

2021 DECEMBRIS

2022 MARTS

2022 JŪNIJS

2021 OKTOBRIS

2022 JANVĀRIS

2022 APRĪLIS

2022 JŪLIJS

2021 NOVEMBRIS

2022 FEBRUĀRIS

2022 MAIJS

2022 AUGUSTS