Publiskie iepirkumi

BJC Daugmale 2023. gada IEPIRKUMU PLĀNS

 Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Likumā noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 2000 (divi tūkstoši euro) vai lielāka, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, (turpmāk – Zemsliekšņa iepirkumi) 

Nr.

p.

k.

Iepirkuma priekšmets (preču, pakalpojumu vai būvdarbu veids) Iepirkuma līguma veids (piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgums) CPV kods Paredzamā līgumcena EUR (bez PVN) Līguma noslēgšanas termiņš (gada ceturksnis I, II, III, IV vai mēnesis) Par iepirkumu atbildīgā/-ās Iestādes amatpersona/-as
1. Mācību līdzekļi un materiāli Piegādes līgums 39167200-7 8500.00  II, III, IV, ceturksnis A.Jakobijs
2. Iestādes uzturēšanas materiāli Piegādes līgums 44190000-8 9999.00  II, ceturksnis A.Jakobijs
3.  Sporta    inventārs Piegādes līgums 37400000-2 5000.00 III ceturksnis A.Jakobijs
4. Transporta pakalpojumi Pakalpojumu līgums 60000000-8 9999.00  II  ceturksnis A.Jakobijs
5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi nometnēm Pakalpojumu līgums par ēdināšanas nodrošinājumu nometņu dalībniekiem 55520000-1 9999.00 II, III, IV, ceturksnis I.Eihe

Ēdināšana nometnei “Lingua”

līg.Nr. BJCD-23-203-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-16-zi, SIA “BR SERVICES LV”, 731.40 EUR

Mācību līdzekļu iepirkums

līg. Nr. BJCD-23-236-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-19-zi, SIA “SRC master”, 9999.00 EUR

 

Remontmateriāli,

līgums Nr.BJCD-23-10-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-8-zi, SIA “DEPO DIY”, 9999.00 EUR

Autobusu noma,

līgums Nr.BJCD-23-15-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-5-zi, SIA “KBOU”, 7980.00 EUR

Ēdināšana nometnēm,

līg. Nr. BJCD-23-161-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-9-zi, SIA “BR Serviss LV”, 1219.00 EUR

līg. Nr. BJCD-23-157-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-9-zi, SIA “FRISTAR”, 2520.00 EUR

līg. Nr. BJCD-23-158-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-9-zi, SIA “FRISTAR”, 1200.00 EUR

līg. Nr. BJCD-23-159-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-9-zi, SIA “Sof.Ri”, 1272.50 EUR

līg. Nr. BJCD-23-165-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-9-zi, SIA “Sof.Ri”, 1272.50 EUR

Sporta inventāra iepirkums,

līg. Nr. BJCD-23-169-lī, ziņojums Nr. BJCD-23-11-zi, SIA “LĀSA-100″, 9999.00 EUR

 

 

BJC Daugmale 2022. gada IEPIRKUMU PLĀNS

 Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Likumā noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 1000 (viens tūkstotis euro) vai lielāka, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, (turpmāk – Zemsliekšņa iepirkumi) 

Nr.

p.

k.

Iepirkuma priekšmets (preču, pakalpojumu vai būvdarbu veids) Iepirkuma līguma veids (piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgums) CPV kods Paredzamā līgumcena EUR (bez PVN) Līguma noslēgšanas termiņš (gada ceturksnis I, II, III, IV vai mēnesis) Par iepirkumu atbildīgā/-ās Iestādes amatpersona/-as

1.

Mācību līdzekļi un materiāli piegādes 39167200-7 6500.00 gada III, IV, V, mēnesis A.Jakobijs

2.

Iestādes uzturēšanas materiāli piegādes 44190000-8 6953.00 gada III, IV, V, mēnesis A.Jakobijs

3.

Inventārs piegādes 37400000-2 5000.00 gada III, IV, V, mēnesis A.Jakobijs

4.

Ēku būvju un telpu būvdarbi būvdarbu 50800000-3 1500.00 gada III, IV, V, mēnesis A.Jakobijs

5.

Transporta pakalpojumi pakalpojumu 60000000-8 3297.00 gada III, IV, V, mēnesis A.Jakobijs

6.

Nekustamā īpašuma apdrošināšana pakalpojumu 66510000-8 1550.00 gada  IV, V,VI, VII, VIII,XI, X, XI  mēnesis

A.Jakobijs

7. Iestādes ēku logu mazgāšana pakalpojumu 50000000-5 1900.00 gada , IV, V, VI,VII mēnesis

A.Jakobijs

 • Transporta un kurjera pakalpojumi, līgums Nr.BJCD-22-143-lī ziņojums Nr.BJCD-22-18-zi, SIA “Velokurjers”, līgumcena 9999.00EUR

Saskaņā ar rīkojumu  Nr. DIKS-22-79-rs “Par iepirkumu plānošanu un organizēšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās iestādēs”

 • Apsardzes pakalpojumi, līg. Nr. BJCD-22-12-lī, ziņojuma Nr. BJCD-22-7-zi, SIA “MEGA SARGS”, līgumcena 1349.40 EUR
 • Ēdināšana nometnēm, līg. Nr. BJCD-22-96-lī, ziņojuma Nr. BJCD-22-8-zi, SIA “Lucrum”, līgumcena 3880 EUR; līg. Nr. BJCD-22-103-lī, ziņojuma Nr. BJCD-22-13-zi, SIA “Baiļi”, līgumcena 1772.73 EUR
 • Apgaismes ierīču iepirkums, līg. Nr. BJCD-22-99-lī, ziņojuma Nr. BJCD-22-10-zi, SIA “SHEVLAD”, līgumcena 73.28 EUR
 • Sporta inventāra iepirkums, līg. Nr. BJCD-22-105-lī, ziņojuma Nr. BJCD-22-11-zi, SIA “LĀSA-100″, līgumcena 267.23 EUR

Saskaņā ar rīkojumu  Nr. DIKS-22-79-rs “Par iepirkumu plānošanu un organizēšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās iestādēs”

 • Telpu remonts, līgums Nr.BJCD-22-5-lī, ziņojums Nr.BJCD-22-1-zi, Andis Saulītis, līgumcena 2145.50 EUR
 • Remontmateriāli, līgums Nr.BJCD-22-6-lī ziņojums Nr.BJCD-22-2-zi, SIA “DEPO DIY”, līgumcena 9999.00 EUR
 • Autobusu noma, ziņojums Nr.BJCD-22-3-zi, SIA “KBOU”, līgumcena 7980.00 EUR
 • Ugunsdzēsības sistēmas apkalpošana, līgums Nr. BJCD-22-9-lī, ziņojums Nr.BJCD-22-4-zi, SIA “KORS TEHNIKS”, līgumcena 912.00 EUR
 • Videonovērošanas sistēmas apkalpošana, līgums Nr. BJCD-22-8-lī, ziņojums Nr.BJCD-22-5-zi, SIA “KORS TEHNIKS”, līgumcena, 1606.56 EUR

 

 • Batuta lēkājamās virsmas Eurotramp Ultimate batutam iegāde, līg. Nr. BJCD-22-157-lī, ziņojums Nr. BJCD-22-21-zi, “Eurotramp Trampoline Kurt Hack GmbH”, līgumcena 5327.58 EUR
 • Ēku un telpu apdrošināšana, līg. Nr. BJCD-22-158-lī, ziņojuma Nr. BJCD-22-22-zi, AKF “Ergo Insurance SE Latvijas filiāle”, līgumcena 1169.00 EUR