Zīmēšanas un gleznošanas studija

Studija “Zīmēšana un gleznošana” darbojas BJC “Daugmale” no 2002.gada.

Studijā uzņem audzēkņus no 5 līdz 25 gadiem. Nodarbības notiek grupās un katram bērnam individuāli ir piedāvāti uzdevumi atbilstoši audzēkņu vecumam, interesēm, spējām un izglītības pakāpei. Apmācību laikā tiek trenētas atmiņa, loģika un iztēle, kā arī praktiski apgūtas dažādas gleznošanas tehnikas un stili. Nodarbības studijā attīstīs bērna fantāziju un spēju redzēto attēlot asociatīvos tēlos, pilnveidojot loģisko domāšanu. Bērniem ir ieteicams sākt mācīties zīmēt un gleznot jau no agra vecuma.

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Studijā audzēkņi darbojās ar dažādiem materiāliem – flomāsteriem, akvareļu, akrila, guaša krāsām, zīmuļiem, ogli, tušu, eļļas, pasteļu krītiņiem, izmantojot audeklu, papīru un krāsaino kartonu.

Studijā bērni un jaunieši apgūst zīmēšanas un gleznošanas pamatus, krāsu toņu jaukšanu, pretējo krāsu toņu pielietošanu zīmējumā. Audzēkņi var iemācīties strādāt arī dažādās papildus tehnikās: papīra plastikā, aplikācijā, kolāžā, papīra trauku apgleznošanā.

Viens no studijas uzdevumiem – palīdzēt audzēkņiem profesionālā mākslinieka vadībā sagatavoties iestājeksāmeniem zīmēšanā specializētajās skolās un augstskolās. Apmācības procesā uzmanība tiek īpaši pievērsta kompozīcijai, perspektīvai, konstrukcijai, proporcijām un grafiskai izpildei. Audzēkņi apgūs teorētiskās zināšanas un nostiprinās tās praksē, trenējot roku, uzlabojot acumēru, iemācoties pareizi mērīt proporcijas, kā arī izprātot kas ir telpiskums un dziļums.

1.pakāpes audzēknis iegūst pamatzināšanas, mēģinot izprast savas spējas un dotības, savukārt 4.pakāpes audzēknis arvien biežāk piedalās konkursos un pasākumos, mēģina risināt sarežģītus radošus uzdevumus.

Studiju vada profesionāls pedagogs – mākslinieks Konstantīns Glazunovs. (absolvējis Latvijas Mākslas Akadēmiju, ir iegūts mākslinieka – pedagoga maģistra grāds). Konstantīns Glazunovs, mākslinieks -akvarelists,  regulāri rīko savas personālizstādes, ka arī piedalās  citās izstādēs ar savām gleznām.

Kontakti: 27177535, kglazunovs@edu.riga.lv

Daudzi Konstantīna Glazunova audzēkņi sekmīgi turpina studijas mākslas skolās, Latvijas Mākslas akadēmijā un gūst starptautiskus panākumus izstādēs.

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 405.t.

Nodarbības notiek mākslas studijā, Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”. 405.telpa ir pilnīgi pielāgota mūsdienu gleznošanas prasībām, tajā ir zīmēšanas dēļi un molberti, liels uzskates materiālu un priekšmetu klāsts zīmēšanai un gleznošanai.

Studijas “Zīmēšana un gleznošana” lepnums – ir studijas audzēkņi, kuri jau vairākus gadus nāk darboties, mācīties un attīstīties. Audzēkņiem ir iespēja regulāri piedalīties dažāda mēroga izstādēs: gan iestādes, gan Rīgas, gan Latvijas mēroga izstādēs, gūstot godalgotas vietas un atzinības tajās. Studijas audzēkņu darbi ir apskatāmi arī starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “Lidice” (Čehija), starptautiskajā izstādē – Dreams of Eeurope and China (Ķīna), starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” (Latvija).

Audzēkņiem programmas ietvaros ir iespēja piedalīties plenēros, apmeklēt izstādes, muzejus, pasākumus, izmantojot iestādes autobusu.