Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Interešu izglītības programmu piedāvājums

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

Programmas nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Izgl. pak. Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturtd. Piektd. Sestd. Svētd. Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 1.i.p. 1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 4-12 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 1.i.p.2 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 4-12 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 13-18 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 3.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 13-25 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Dace Timule 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 5-25 gadi 29595099
dtimule@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Dace Timule 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 5-25 gadi 29595099
dtimule@edu.riga.lv
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”  1.i.p.1  BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 9-12 gadi
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”  2.i.p.1  Habad Ļubavič Ebreju vidusskola
Lāčplēša iela 141
201. 13-15 gadi
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”  3.i.p.1  BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 15-17 gadi
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”  4.i.p.1  BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 18-25 gadi
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 4-8 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 9-14 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 2.i,.p.2 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 9-14 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 3.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 15-25 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
311. 5-11 gadi 29990636
lkalnina4@edu.riga.lv
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 2.i.p.2 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
311. 12-25 gadi 29990636
lkalnina4@edu.riga.lv
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 2.i.p.1 BJC “Daugmale” Maskavas 279/7 4. 5-25 gadi 29990636
lkalnina4@edu.riga.lv
Dizains, kokapstrāde 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
025.
0.stāvs
7-25 gadi
Seno spēļu izgatavošana un vadīšana 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
025
0.stāvs
7-25 gadi
Rokdarbi un dizains Inga Korņejeva 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505. 3,5-5 gadi 29793026
ikornejeva@edu.riga.lv
Rokdarbi un dizains Inga Korņejeva 1.i.p.2 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505. 5-7 gadi 29793026
ikornejeva@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija Guna Mēnese- Kudule 3.i.p.1 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-25 gadi 29128993
gmenese@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” Elīna Moisjuka- Vanaga 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” Elīna Moisjuka- Vanaga 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Dizaina un pērļošanas pulciņš “Varavīksne” Elīna Moisjuka- Vanaga 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka- Vanaga 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 4-6 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka- Vanaga 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka- Vanaga 3.i.p.1 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 1.i.p.2 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 2.i.p.2 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 9-11 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 11-16 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 3.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 11-16 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 4.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 16-25 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija  Brigita Ulasa 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 5-10 gadi 29189695
bulasa@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija  Brigita Ulasa 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 11-20 gadi 29189695
bulasa@edu.riga.lv
Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis” Brigita Ulasa 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 5-20 gadi 29189695
bulasa@edu.riga.lv
Floristikas studija “Sniegaroze” Inta Valdena 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
103. 5-25 gadi 29255353
ivaldena@edu.riga.lv
Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” Irina Jevdokimova 1.i.p.1 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-11 gadi 29668642
ijevdokimova@edu.riga.lv
Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” Irina Jevdokimova 2.i.p.1 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 5-11 gadi 29668642
ijevdokimova@edu.riga.lv

 

Kultūrizglītība

Mūzika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Teātris

Radošās industrijas

Dejas

Audzēkņu uzņemšana