Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Interešu izglītības programmu piedāvājums

Keramikas darbnīca

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta”

Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”
Keramikas darbnīca II Dizaina un pērļošanas pulciņš “Varavīksne” Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas”
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija III Mākslas studija “Tekstūra un faktūra”
Dizains, kokapstrāde Floristikas studija “Sniegaroze” Studija “Zīmēšana un gleznošana” Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis”
Seno spēļu izgatavošana un vadīšana Vizuālā māksla un mākslas terapija
Rokdarbi un dizains

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

Programmas nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Izgl. pak. Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturtd. Piektd. Sestd. Svētd. Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 1.i.p. 1 14.00-15.20 14.00-15.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 4-12 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 1.i.p.2 15.35-16.55 15.35-16.55 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 4-12 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 2.i.p.1 17.10-18.10
18.25-19.25
17.10-18.10
18.25-19.25
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 13-18 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Iveta Aigare 3.i.p.1 19.40-20.40
20.55-21.55
19.40-20.40
20.55-21.55
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 13-25 gadi 26546769
iaigare@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Dace Timule 1.i.p.1 17.00-18.20
18.35-19.15
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 7-18 gadi 29595099
dtimule@edu.riga.lv
Keramikas darbnīca Dace Timule 2.i.p.1 17.00-18.20
18.35-19.15
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205. 7-18 gadi 29595099
dtimule@edu.riga.lv
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva  1.i.p.1 16.00-17.20
17.35-18.55
 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 9-12 gadi  29773941
oaleksejeva2@edu.riga.lv
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva  2.i.p.1 14.00-15.20
15.35-16.55
 Habad Ļubavič Ebreju vidusskola
Lāčplēša iela 141
201. 13-15 gadi  29773941
oaleksejeva2@edu.riga.lv
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva  3.i.p.1 16.00-17.20
17.35-18.05
16.00-17.20
17.35-18.05
 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 15-17 gadi  29773941
oaleksejeva2@edu.riga.lv
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva  4.i.p.1 18.20-19.40
19.55-20.35
18.20-19.40
19.55-20.35
 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 18-25 gadi  29773941
oaleksejeva2@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 1.i.p.1 18.30-19.10 18.00-19.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 4-8 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 2.i.p.1 16.00-17.20 16.00-17.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 9-14 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 2.i,.p.2 17.35-18.55 17.35-18.55 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 9-14 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Konstantīns Glazunovs 3.i.p.1 16.00-17.20
17.35-18.15
15.30-16.50
17.05-17.45
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405. 15-25 gadi 27177535
kglazunovs@edu.riga.lv
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 1.i.p.1 12.50- 14.10 14.00-15.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
311. 5-11 gadi 29990636
lkalnina4@edu.riga.lv
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 2.i.p.2 15.00-15.40
15.55-17.15
15.35-16.15
16.30-17.50
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
311. 12-25 gadi 29990636
lkalnina4@edu.riga.lv
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 2.i.p.1 15.00-16.20
16.35-17.55
13.30-14.50 BJC “Daugmale” Maskavas 279/7 4. 5-25 gadi 29990636
lkalnina4@edu.riga.lv
Dizains, kokapstrāde Andris Lapsa 1.i.p.1 16.30-17.50
18.05-19.25
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
025.
0.stāvs
7-25 gadi 29466085
andrisskauts@inbox.lv
Seno spēļu izgatavošana un vadīšana Andris Lapsa 1.i.p.1 16.30-17.50
18.05-19.25
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
025
0.stāvs
7-25 gadi 29466085
andrisskauts@inbox.lv
Rokdarbi un dizains Inga Korņejeva 1.i.p.1 13.00-14.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505. 3,5-5 gadi 29793026
ikornejeva@edu.riga.lv
Rokdarbi un dizains Inga Korņejeva 1.i.p.2 12.50-13.50 12.50-13.50 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505. 5-7 gadi 29793026
ikornejeva@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija Guna Mēnese- Kudule 3.i.p.1 17.55-19.15 11.20-12.40
12.55-14.15
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-25 gadi 29128993
gmenese@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” Elīna Moisjuka- Vanaga 1.i.p.1 16.40-18.00 16.40-18.00 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” Elīna Moisjuka- Vanaga 2.i.p.1 15.05-16.25 15.05-16.25 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Dizaina un pērļošanas pulciņš “Varavīksne” Elīna Moisjuka- Vanaga 1.i.p.1 13.30-14.50 13.30-14.50 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka- Vanaga 1.i.p.1 18.10-19.10 18.10-19.10 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 4-6 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka- Vanaga 2.i.p.1 16.35-17.55 16.35-17.55 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka- Vanaga 3.i.p.1 15.00-16.20 15.00-16.20 BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 7-25 gadi 29408807
emoisjuka@edu.riga.lv
Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola 1.i.p.1 15.00-16.20
16.35-17.15
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 5-12 gadi 26799322
iozola@edu.riga.lv
Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola 1.i.p.2 14.30-15.50
16.05-16.45
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 5-12 gadi 26799322
iozola@edu.riga.lv
Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola 1.i.p.3 14.40-16.00
16.15-16.55
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-12 gadi 26799322
iozola@edu.riga.lv
Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola 2.i.p.1 17.30-18.10 12.00-13.20
13.35-14.15
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 13-25 gadi 26799322
iozola@edu.riga.lv
Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola 2.i.p.2 17.10-18.10
18.25-19.25
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 13-25 gadi 26799322
iozola@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 1.i.p.1 13.00-14.20
14.35-15.55
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 1.i.p.2 11.00-12.20
12.35-13.55
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 2.i.p.1 14.10- 15.30
15.45-17.05
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Elga Šmite 2.i.p.2 13.30-14.50
15.05-16.25
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-25 gadi 29479095
esmite@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 1.i.p.1

14.30-15.30 1.apakšgrupa

15.45-16.45 2.apakšgrupa

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 9-11 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 2.i.p.1 14.30-15.50 14.30-15.50 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 11-16 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 3.i.p.1 16.05-17.25
17.40-18.20
17.00-17.40 14.30-15.50 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 11-16 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 4.i.p.1 16.05-17.25
17.40-18.20
16.05-17.25
17.40-19.00
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406. 16-25 gadi 29701995
irimicane2@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija  Brigita Ulasa 1.i.p.1 14.00-15.20 14.00-15.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 5-10 gadi 29189695
bulasa@edu.riga.lv
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija  Brigita Ulasa 2.i.p.1 17.10-18.30 17.10-18.30 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 11-20 gadi 29189695
bulasa@edu.riga.lv
Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis” Brigita Ulasa 2.i.p.1 15.35-16.55
1.apakšgrupa
15.35-16.55
2.apakšgrupa
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302. 5-20 gadi 29189695
bulasa@edu.riga.lv
Floristikas studija “Sniegaroze” Inta Valdena 2.i.p.1 15.00-16.20
16.35-17.55
18.10-19.30
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
103. 5-25 gadi 29255353
ivaldena@edu.riga.lv
Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” Irina Jevdokimova 1.i.p.1 14.20-15.40 15.55-17.15 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213. 5-11 gadi 29668642
ijevdokimova@edu.riga.lv
Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” Irina Jevdokimova 2.i.p.1 17.45-19.05 10.30-11.50 11.05-13.25 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404. 5-11 gadi 29668642
ijevdokimova@edu.riga.lv

 

Kultūrizglītība

Mūzika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Teātris

Radošās industrijas

Dejas