Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija III

Vizuālās mākslas studija

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Brigita Ulasa
29189695, bulasa@edu.riga.lv

Nodarbības notiek BJC “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19 a, 302.t.

Šeit Tu varēsi mācīties – zīmēt un gleznot, veidot telpiskus objektus (maskas, putnus u.c.)

Sagatavoties iestājpārbaudījumiem mākslas skolās.

 

Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis”