2019 No sirds uz sirdi

NOLIKUMS-No-sirds-uz-sirdi-2019

REZULTĀTI

UZMANĪBU! APBALVOŠANA NOTIKS DIVĀS DIENĀS!

11.decembrī plkst.16.00 par centīgumu un regulāru apmeklētību un par aktivitāti un  brīvprātīgo darbu

12.decembrī plkst.16.00 – par sasniegumiem BJC „Daugmale” interešu izglītības programmu realizēšanā Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos

par sasniegumiem BJC „Daugmale” interešu izglītības programmu realizēšanā Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos

Jomas:

Deja / Mūzika / Māksla / Teātris / Radošās industrijas / Valodas / Vide / Citas programmas

par sasniegumiem BJC „Daugmale” interešu izglītības programmu realizēšanā Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos

Jomas:

Sports /

Tehniskā jaunrade

par centīgumu un regulāru apmeklētību

par aktivitāti un  brīvprātīgo darbu

(par dalību un rezultātiem, sasniegumiem starptautiskajās, Latvijas, Rīgas mēroga skatēs, konkursos vai sacensībās

1.09.2018.-31.08.2019.)

(par dalību un rezultātiem, sasniegumiem starptautiskajās, Latvijas, Rīgas mēroga skatēs, konkursos vai sacensībās

1.09.2018.-31.08.2019.)

(ja audzēknis bez kavējumiem ir ļoti cītīgi

2018.-2019.m.g. garumā, vai pat vairākus gadus, ir apmeklējis BJC „Daugmale”

vienu vai vairākus pulciņus)

(par palīdzību, atbalstu, sadarbību,  radošu darbu un aktīvu iesaistīšanos

BJC „Daugmale” sabiedriskajā dzīvē, pasākumos, bērnu un jauniešu nometnēs, interešu izglītības popularizēšanas akcijās

1.09.2018.-31.08.2019.)

GADA BALVA

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

Pulciņa / studijas / treniņgrupas nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

Pulciņa / studijas / treniņgrupas nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa” (Olga Aleksejeva) Margarita Martinova Lēcieni uz batuta (Ludmila Tarasenko)

Artemijs Semjonovs

Mihails Truhins

Ēriks Lapiņš

Kirils Čehnijs

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” (Ilze Rimicāne)

Laila Ločmele

Justīne Matisone

Matīss Komļevs

Kitija Evija Pusķeire

Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa” (Olga Aleksejeva) Alberts Žitņevs Akrobātikas studija “Melanž” (Irina Levit)

Arianna Matjušenko

Milana Asrijanca

Laura Markova

Polina Kornejeva

Oksana Depere

Jekaterina Gračova

Jekaterina Korzunova

Veronika Ļeščova

Veronika Bakanova

Karina Dementjeva

Viktorija Dementjeva

Daniella Koļcova

Anastasija Vasiljeva

Nikita Denisenko

  Kāpšanas sports (Kaspars Vilks)

Kristīne Rjabova

Elēna Naula Jēruma

Samanta Vilka

Madara Krūmiņa

Tomass Dilāns

Līza Paničuka

Dmitrijs Sevankajevs

 
  Kartingu konstruēšana izgatavošana un vadīšana (Konstantīns Haldins)

Dāvids Ivbulis

Daniils Verins Artjoms Šestakovs

  Grieķu-romiešu cīņa (Andrejs Trubeckojs, Jurijs Mihailovs)

Daniils Plečkins

Glebs Lepskis

Ričards Rožnovskis

Aleksejs Larionovs

Nikita Bogačs

Aleksandrs Agurjanovs

Staņislavs Veremkins

Oliks Makejevs

Ivans Smirnovs

Mihails Demidenko

ATZINĪBA

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Pulciņa / studijas / treniņgrupas

nosaukums

Vokālā studija – ansamblis (Sanita Blīve)

Marta Gulbe

Gerda Baranovska

Eva Meiere

Kate Priedīte

Patrīcija Jarmole

Kāpšanas sports (Ilona Purmale)

Monika Marta Neimane

Alise Maija Kupča

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” (Ilze Rimicāne)

Līva Laugale

Elza Krūmiņa

Patrīcija Valtere

Emīlija Apsīte

Laura Gaigala

Ariadne Valtere

Estere Kuzmiča

Renārs Cauro

Elizabete Brauķe

Katrīna Skrule

Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa” (Olga Aleksejeva) Veronika Gudovščikova
Kinoklubs “Horizonts” (Lilita Aleksejeva) Tatjana Zdanovska   Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija  “Brīnumota” (Elīna Moisjuka – Vanaga) Vera Pavlova Floristikas studija “Sniegaroze” (Inta Valdena) Sigita Elza Lukstiņa
Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa” (Olga Aleksejeva) Irina Bondare   Angļu valodas klubs “English Club” (Iveta Eihe) Mihails Ivanovs  
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija (Brigita Ulasa) Sintija Obuhova   Studija “Zīmēšana un gleznošana” (Konstantīns Glazunovs) Kitija Gavare  
    Animācijas un virtuālās grafikas datoru studija (Jekaterina Staverska) Aleksejs Račkovskis
 
    Bērnu orķestris (Akordeona spēle) (Svetlana Šalajeva) Arturs Šļaņins
 
    Keramikas pulciņš  “Brīnumpodiņš” (Elīna Moisjuka – Vanaga) Anastasija Donošaite
 
    Lego pulciņš (Sandra Bērziņa)

Alise Kangare

Arnis Lieldidžs-Kolbins

 
    Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa” (Olga Aleksejeva) Anastasija Mihailova
 

2018./2019.m.g. Laureāti – PEDAGOGI

Zane Urtāne

Ilze Jurjāne

Mārtiņš Ķeire

Guna Mēnese-Kudule

Ilona Purmale

Andrejs Šmigarevs

Inguna Cakule

PEDAGOGI – Rīgas metodisko izstrādņu skates laureāti un dalībnieki

Iveta Eihe

Lilita Aleksejeva

Sandra Bērziņa