Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš „Smailīte”

Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš „Smailīte”

vispusīgi attīstoša programma pirmsskolas vecuma bērniem

NODARBĪBU SARAKSTS

Nodarbības vada profesionāls pirmsskolas pedagogs, autorprogrammas autore Dace Veigule

26403877, dveigule@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Maskavas ielā 279/7, 4.t.

Bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem

Mazuļi iepazīsies ar citiem bērniem mācīsies sadarboties un draudzēties; zīmēs, līmēs, krāsos, veidos, darbosies ar dabas materiāliem; apgūs attīstošās spēles, uzdevumus, fiziskos vingrinājumus; mācīsies ievērot noteikumus, lai iekļautos grupiņā, svinēs svētkus un vēl daudz ko citu

Pulciņš savu darbību uzsāka 2006. gada septembrī.

Pulciņa mērķis veicināt 1,5 līdz 3 gadus mazu bērnu vispārēju attīstību atbilstoši vecumposmam. Kā arī veicināt bērnu tālāku adaptēšanos bērnudārza vidē. Bērni pulciņu apmeklē kopā ar pieaugušo, kurš bērniņu aktīvi atbalsta un iedrošina līdzdarboties nodarbībās.

Bērni nodarbībās apgūst dažādas attīstošas spēles, fiziskos vingrinājumus, apgūst veidošanas un zīmēšanas prasmes. Nodarbībās pakāpeniski tiek veicināta bērnu lielāka patstāvība.

Pulciņa programma paredzēta vienam mācību gadam un tajā bērni apgūst pamatus vispārattīstošiem vingrinājumiem, kā arī zīmēšanas, veidošanas u.c. prasmes.

Pulciņš notiek nodarbībām pielāgotās telpās dienas pirmajā pusē. Mūsu telpās iespīd pirmie rīta saules stari, radot možu garastāvokli un prieku darboties!

Kopā pulciņā svinam Latvijai nozīmīgus svētkus – Latvijas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus, Lieldienas. Mācību gada noslēgumā ir izlaidums, kad sagatavojam nelielu svētku koncertu, atskatāmies un priecājamies par padarīto nodarbībās!