2020 SEPTEMBRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā “Gandra Tornis” kombinētajā ātruma un grūtās kāpšanas disciplīnās 12.09. SIA “Gandrs” veikala teritorijā, Kalnciema iela 28 BJC “Daugmale” Kaspars Vilks
Gundega Meļķe
2 Reģionālā sporta centrs “Ķengarags”2020.gada rudens sporta svētki 18.09. Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Kaspars Sparāns
3 Reģionālā sporta centra “Ķengarags” atklātās sacensības sporta daudzcīņā 24.09. Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Kaspars Sparāns

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 2020.gada Latvijas čempionāts kadetiem cīņas sportā 04.-05.09. Liepāja LCSF Andrejs Trubeckojs

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas atklātās sacensības minikāru sportā “BJC “Daugmale” kauss” 27.09. Grīziņkalna parks BJC “Daugmale” Konstantīns Haldins

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Interešu izglītības popularizēšanas pasākums – atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies!” 02.09. BJC “Daugmale”, Aglonas iela 39, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
2 Interešu izglītības popularizēšanas pasākums – atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies!” 03.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
3 Interešu izglītības popularizēšanas pasākums – atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies!” 04.09. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, Strūgu iela 2 BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
4 “Esi sveiks Rūķu skolā!” – mācību gada atklāšana Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (3.grupa) 14.09. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 304.telpa BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
Ilze Jurjāne
5 Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (2.grupa) mācību gada atklāšana “Sasaukšanās” 14.09. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Ilga Liberte
Ilze Jurjāne
6 Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (3.grupa) ekskursija – BJC “Daugmale” tuvākā apkārtne Septembris BJC “Daugmale” tuvākā apkārtne līdzās ēkai Jēkabpils ielā 19a BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
7 Keramikas darbnīcas pasākums “Tiekamies!” Septembris, nodarbību laikā BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 205.telpa BJC “Daugmale” Dace Timule

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas skolēnu foto konkurss-izstāde “Atspulgs” 05.10.-06.11. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Eduarda Smiļģa iela 46 Rīgas 19.vidusskola sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Ilze Rimicāne 23.09.- darbu iesniegšana;
05.10.- apbalvošanas pasākums

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 “Hei, skolēn, nāc iepazīties ar Brīvo laiku!” 31.08.-04.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
2 Komandu stafete “Skolai gatavs” 05.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
3 Sapņu ķērāju meistarklase 08.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
4 Šautriņu mešanas turnīrs “3×10” 14.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
5 Krāsaino lapiņu stafete 18.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
6 “Rudens dārzeņu skulptūras” 26.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” mākslas un radošo industriju jomu pulciņu popularizēšanas akcija 24.08.-01.09. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene pulciņu pedagogi
2 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – I kārta 28.09.-09.10. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 303.telpa Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva Darbu nodošana līdz 24.09.
3 Pedagoģiskās padomes sēde 31.08. Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Daugavpils iela 31, zāle BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
4 Lēcienos uz batuta treneru padomes sēde 31.08. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 301.telpa BJC “Daugmale” Maruta Karaševska visi lēcienos uz batuta treneri
5 Interešu izglītības popularizēšanas pasākums – atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies!” 02.09. BJC “Daugmale”, Aglonas iela 39, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
6 Interešu izglītības popularizēšanas pasākums – atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies!” 03.09. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
7 Interešu izglītības popularizēšanas pasākums – atvērto durvju dienas “Nāc un piedalies!” 04.09. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, Strūgu iela 2 BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
8 BJC “Daugmale” pedagogu interešu izglītības programmu atvērto durvju dienas 01.09.-17.09. saskaņā ar grafiku BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, Strūgu iela 2, Maskavas iela 279/7, Maskavas iela 283b, Aglonas iela 39, Vizlas iela 1, Kaņiera iela 15 BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Iveta Eihe
visi BJC “Daugmale” pedagogi
9 Sanāksme Rīgas interešu izglītības iestāžu metodiķiem 16.09. BJC “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, zāle Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, Marina Lučko Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Ilze Rimicāne
Kaspars Sparāns
Viva Dzene
10 BJC “Daugmale” iestādes popularizēšana, veicot aktuālos audzēkņu uzņemšanas un sadarbības pasākumus ar skolām Latgales priekšpilsētā Septembris saziņa elektroniski BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
11 Tālākizglītības kursi interešu izglītības skolotājiem “Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem” 23.09. tiešsaiste Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, Inga Dreimane Maruta Karaševska
Lūcija Kalniņa
Irina Jevdokimova
12 Seminārs pašvaldību interešu izglītības iestāžu direktoriem 24.09. tiešsaiste Valsts izglītības satura centrs Edgars Šāblis
13 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Septembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
14 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana – komisijas sēde 29.09. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns

Darbs ar vecākiem

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vecāku sapulce Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (2.grupa) 07.09. 17:00 BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Ilga Liberte
2 Vecāku sapulce Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (3.grupa) 08.09. 16:30 BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa

 

2020 SEPTEMBRIS

2020 DECEMBRIS

2021 MARTS

2021 JŪNIJS

2020 OKTOBRIS

2021 JANVĀRIS

2021 APRĪLIS

2021 JŪLIJS

2020 NOVEMBRIS

2021 FEBRUĀRIS

2021 MAIJS

2021 AUGUSTS