2020 APRĪLIS

Aprīlis

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
“Augstais lēciens” lēcienos uz batuta 24.-26.04. BJC “Daugmale”, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko
Klasifikācijas turnīri šahā 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Aprīlis Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Rīgas Šaha skola Poļina Ni

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
“Scandinavian Open” lēcienos uz batuta 10.04. Dānija, Haslev Ludmila Tarasenko
Biomechanics Group Cup 23.-26.04. Igaunija, Tartu Vera Antone
Waldoni starptautiskais cirka festivāl 5.-10.04. Vācija, Darmštata Irina Levit

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Floristikas studijas “Sniegaroze” pasākuma “Sasullēkts Ķemeru purvā” apmeklējums 5.04. Nacionālais Ķemeru dabas parks, Ķemeru purvs BJC “Daugmale”, BJC “Rīgas Skolēnu pils” Inta Valdena
Lieldienu pasākums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa; 2.grupa) 9.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
Rīgas atklātā modes skate “Cik dažādi mēs esam!” 8.04. Lastādijas internātpamatskola, Maskavas iela 178 BJC “Daugmale” Iveta Eihe
Muzikālās studijas “Gamma” koncerts vecākiem
22.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale”

Ilze Jurjāne

Olga Kitova

Anastasija Krivošejeva

Diāna Pavlovska

Deju festivāls “Golden Dancer 2020” 18.04. Viktorija Korņeeva (Alegria Event Center) un Irina Orlova (Janin Studio)

Diāna Gorska

Marina Dumberga

Irina Levit

Bērnu kolektīvu deju koncerts “Ziedu balle” Maskavas Nams, Marijas iela 7 Jūlija Tihomirova

Diāna Gorska

Marina Dumberga

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam 15.04. VEF Kultūras pils Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm Diāna Gorska Marina Dumberga
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Latgales priekšpilsētas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”. Radošo darbnīcu konkurss, II kārta 16.04. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36 Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm

Ilze Rimicāne

Viva Dzene

Ilze Rimicāne

Dace Timule

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotājot” tērpu kolekciju skate Rīgā 16.04. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36 RD IKSD sadarbībā ar BJC “Laimīte” Rīgas Interšu izglītības metodisko centru un Valsts izglītība satura centru

Olga Aleksejeva

Elga Šmite

Pieteikumi elektroniski līdz 1.03.

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Dzintara un metāla apstrādes studijas “Rotiņa” un Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas terapijas un Keramikas darbnīcas audzēkņu darbu izstāde “Atspulgi dabā” 25.03.-15.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale”

Lūcija Kalniņa

Indra Ozola

Iveta Aigare

Šūšanas un piegriešanas darbnīcas “Adatiņa” un Leļļu tērpu darbnīcas “Prasmīgās rociņas” audzēkņu darbu izstāde “Mazo, Lielo formu saspēle” 20.04.-8.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale”

Olga Aļeksejeva

Irina Jevdokimova

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”, II kārta 30.03.-17.04. Rīgas dome Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm

Lūcija Kalniņa

Indra Ozola

Ilze Rimicāne

Brigita Ulasa

Konstantīns Glazunovs

Dace Timule

Guna Mēnese-Kudule

Elīna Moisjuka-Vanaga

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”. Tērpu kolekcijas skate. 6.04. Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm

Olga Aleksejeva

Elga Šmite

Pieteikumi elektroniski līdz 1.03.

Brīvais laiks

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Konkurss “Smieklīgie jautājumi” 2.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” 1.04.-Smieklu diena
Radošs un aktīvs pasākums “Nāk nākdama Liela diena” 11.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
Radošais konkurss “Košie ziedi” 17.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
Veiklības stafete “Pa pēdām Lieldienu zaķim” 20.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
Putnu dienas 25.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
Spēles “Twister” sacensības “Lokanības pavēlnieks 2020” 28.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Krāsainās dienas BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 1.09.-31.05. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

Inga Korņejeva

Kaspars Sparāns

BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

Inga Korņejeva

Kaspars Sparāns

Repertuāra precizēšanas seminārs, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem VISC, Diāna Gavare

Diāna Gorska

Marina Dumberga

Interešu izglītības popularizēšanas akcija ar profesionālo ievirzi amatniecībā Rīgas 25.vidusskola Rīgas 25.vidusskola sadarbībā BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieku sanāksme RD IKSD

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

2019 SEPTEMBRIS

2019 DECEMBRIS

2020 MARTS

2020 JŪNIJS

2019 OKTOBRIS

2020 JANVĀRIS

2020 APRĪLIS

2020 JŪLIJS

2019 NOVEMBRIS

2020 FEBRUĀRIS

2020 MAIJS

2020 AUGUSTS