2020 APRĪLIS

Aprīlis

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
“Augstais lēciens” lēcienos uz batuta 24.-26.04. BJC “Daugmale”, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko ATCELTS
Klasifikācijas turnīri šahā 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Aprīlis Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Rīgas Šaha skola Poļina Ni ATCELTS

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
“Scandinavian Open” lēcienos uz batuta 10.04. Dānija, Haslev Ludmila Tarasenko ATCELTS
Biomechanics Group Cup 23.-26.04. Igaunija, Tartu Vera Antone ATCELTS
Waldoni starptautiskais cirka festivāl 5.-10.04. Vācija, Darmštata Irina Levit ATCELTS

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Rīgas atklātais bērnu un skolēnu Lego konstruktoru radošais konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk….8”
2.04. RJTC, Bauskas iela 88 Rīgas Jauno tehniķu centrs Sandra Bērziņa ATCELTS
Floristikas studijas “Sniegaroze” pasākuma “Saullēkts Ķemeru purvā” apmeklējums 5.04. Nacionālais Ķemeru dabas parks, Ķemeru purvs BJC “Daugmale”, BJC “Rīgas Skolēnu pils” Inta Valdena ATCELTS
Lieldienu pasākums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa; 2.grupa) 9.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule ATCELTS
Muzikālās studijas “Gamma” koncerts vecākiem
22.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale”

Ilze Jurjāne

Olga Kitova

Anastasija Krivošejeva

Diāna Pavlovska

PĀRCELTS
Deju festivāls “Golden Dancer 2020” 18.04. Viktorija Korņeeva (Alegria Event Center) un Irina Orlova (Janin Studio)

Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

Irina Levit

ATCELTS
Bērnu kolektīvu deju koncerts “Ziedu balle” Maskavas Nams, Marijas iela 7 Jūlija Tihomirova

Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

ATCELTS

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam 15.04. VEF Kultūras pils Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm

Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

ATCELTS
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Latgales priekšpilsētas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”. Radošo darbnīcu konkurss, II kārta 16.04. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36 Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm

Ilze Rimicāne

Viva Dzene

Ilze Rimicāne

Dace Timule

PĀRCELTS

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotājot” tērpu kolekciju skate Rīgā 16.04. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36 RD IKSD sadarbībā ar BJC “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Valsts izglītība satura centru

Olga Aleksejeva

Elga Šmite

ATCELTS

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Dzintara un metāla apstrādes studijas “Rotiņa” un Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas terapijas un Keramikas darbnīcas audzēkņu darbu izstāde “Atspulgi dabā” 25.03.-15.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale”

Lūcija Kalniņa

Indra Ozola

Iveta Aigare

PĀRCELTS
Šūšanas un piegriešanas darbnīcas “Adatiņa” un Leļļu tērpu darbnīcas “Prasmīgās rociņas” audzēkņu darbu izstāde “Mazo, Lielo formu saspēle” 20.04.-8.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale”

Olga Aļeksejeva

Irina Jevdokimova

PĀRCELTS
BJC “Daugmale” virtuālā izstāde “Dizaina pulkstenis” 15.04.-31.06. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene ONLINE

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Kaķu galerija 5”. Tēma: “Kaķi murrā, kaķi dejo”. Laureātu apbalvošanas pasākums 3.04. PBJC “Alotna”, Ruses iela 13, zāle Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”

Ilze Rimicāne

Brigita Ulasa

Guna Mēnese-Kudule

6.-24.04. darbu izņemšana

APMEKLĒT NEVAR, IZŅEMŠANA – ?

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”, II kārta 30.03.-17.04. Rīgas dome Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm

Lūcija Kalniņa

Ilze Rimicāne

Konstantīns Glazunovs

Iveta Aigare

ATCELTS
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”. Tērpu kolekcijas skate. 6.04. Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm

Olga Aleksejeva

Elga Šmite

ATCELTS

Brīvais laiks

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Konkurss “Smieklīgie jautājumi” 2.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” ATCELTS
Radošs un aktīvs pasākums “Nāk nākdama Liela diena” 11.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte

ATCELTS

VIDEO – ZAĻĀ GALVA

Radošais konkurss “Košie ziedi” 17.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa

ATCELTS

VIDEO – KOŠIE ZIEDI

Veiklības stafete “Pa pēdām Lieldienu zaķim” 20.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins ATCELTS
Putnu dienas 25.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa ATCELTS
Spēles “Twister” sacensības “Lokanības pavēlnieks 2020” 28.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne ATCELTS
VIRTUĀLĀ RADOŠĀ DARBNĪCA Zane Urtāne VIDEO – BIZBIZMĀRĪTES
VIRTUĀLĀ RADOŠĀ DARBNĪCA Agnese Ozoliņa VIDEO – SIERA CEPUMI
VIRTUĀLĀ RADOŠĀ DARBNĪCA Zane Urtāne VIDEO – GREDZENS

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Krāsainās dienas 30.03.-4.04. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva ATCELTS
Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodikas pilnveide 15.-17.04. VISC, Strūgu iela 4 Valsts izglītības satura centrs Iveta Eihe ONLINE
BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 1.09.-31.05. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

Inga Korņejeva

Kaspars Sparāns

ONLINE
BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

Inga Korņejeva

Kaspars Sparāns

ONLINE
Repertuāra precizēšanas seminārs, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem VISC, Diāna Gavare

Diāna Gorska

Marina Dumberga-Lobanova

ATCELTS
Interešu izglītības popularizēšanas akcija ar profesionālo ievirzi amatniecībā Rīgas 25.vidusskola Rīgas 25.vidusskola sadarbībā BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne ATCELTS
Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieku sanāksme RD IKSD

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

ATCELTS
Vebinārs “Drošība internetā – kas par to jāzina pedagogiem?” 2.04. 17.00 eTwinning Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska Inga Korņejeva
Iveta Eihe
ONLINE
 “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā” audzināšanas darba programma 3.04. Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Inga Korņejeva
pedagogi
ONLINE
Mācību satura un pieejas ieviešanas vebinārs 7.04. 11.00 Skola 2030 Skola 2030 Inga Korņejeva ONLINE

Vebinārs par atgriezenisko saiti attālinātās mācīšanās procesā

8.04.

17:00 – 18:00

eTwinning https://etwinning.lv Inga Korņejeva ONLINE

Latvijas radio 1 “Ģimeņu studija” – diskusija par attālinātām mācībām tiešajā ēterā

8.04.

14.30-15.00

LR Latvijas Radio Inga Korņejeva ONLINE

Vebinārs par grafiti mākslu un grafiti veidošanu virtuālā vidē

15.04.

16:00 – 17:00

eTwinning https://etwinning.lv/

Inga Korņejeva

pedagogi

ONLINE
Vebinārs par Microsoft Team lietošanu Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem 21.04. Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Ēvalds Masaļskis ONLINE
Tālākizglītības kursi par ZOOM lietošanu Rīgas interešu izglītības iestāžu pedagogiem 23.04. Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Ēvalds Masaļskis ONLINE
BJC “Daugmale” administrācijas sēde 24.04. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Edgars Šāblis ONLINE
Sanāksme par sporta kompleksu izmantošanu ārkārtas situācijas laikā 29.04. RD IKSD Dina Vīksna Edgars Šāblis ONLINE
Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieku sanāksme 29.04. Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs, RD IKSD Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs, RD IKSD

Ēvalds Masaļskis

Aiga Gūtmane

Maruta Karaševska

ONLINE
Tiešsaistes seminārs “Metodisko materiālu veidošana” 30.04. Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs

metodiķi

pedagogi

ONLINE

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

2019 SEPTEMBRIS

2019 DECEMBRIS

2020 MARTS

2020 JŪNIJS

2019 OKTOBRIS

2020 JANVĀRIS

2020 APRĪLIS

2020 JŪLIJS

2019 NOVEMBRIS

2020 FEBRUĀRIS

2020 MAIJS

2020 AUGUSTS