2021 APRĪLIS

Aprīlis

Sports

BJC “Daugmale” un  Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Turnīrs grieķu-romiešu un brīvajā cīņā 26.04. Rīga Andrejs Šmigarevs
2 Deju festivāls “Golden Dancer 2021” Aprīlis Rīga Viktorija Korņeeva (Alegria Event Center) un Irina Orlova (Janin Studio) Irina Levit
Marina Čukina
3 Rīgas atklātās sacensības sporta tūrismā un alpīnisma tehnikā “Aldara tornis” H, E, D, C un B grupai 11.04. Rīga, Aldara parks BJC “Daugmale” treneri kāpšanas sportā un alpīnismā

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskas sacensības lēcienos uz batuta “Scandinavian Open” 10.-11.04. Dānija, Haslev Dānijas vingrošanas federācija Ludmila Tarasenko
3 Turnīrs badmintonā “Zelta volāns” 10.04. Rīga Salvis Lozda
4 GP-5 badmintonā 17.-18.04. Tartu Salvis Lozda
5 Starptautiskas sacensības lēcienos uz batuta “AERE Trampoline Cup 2021” 22.-24.04. Itālija Latvijas Vingrošanas federācija treneri lēcienos uz batuta
6 Starptautiskas sacensības lēcienos uz batuta un DMT “Augstais lēciens” 23.-25.04. BJC “Daugmale”, Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko
7 27.Eiropas čempionāts lēcienos uz batuta 29.04.-2.05. Krievija Latvijas Vingrošanas federācija treneri lēcienos uz batuta
8 Starptautiskais cirka festivāls  “Waldoni” Aprīlis Vācija, Darmštata Irina Levit
Marina Čukina

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas atklātās sacensības minikāru sportā “BJC “Daugmale” kauss” 24.04. Grīziņkalna parks BJC “Daugmale” Konstantīns Haldins

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) svētku pasākums “Pavasara saulgrieži – Lielā diena” 1.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 304.telpa BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
Ilze Jurjāne
2 Muzikālās studijas “Gamma” koncerts vecākiem 21.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Ilze Jurjāne
Anastasija Krivošejeva
3 Lieldienu pasākums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa, 3.grupa, 2.grupa) 31.03., 02.04., 03.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
4 Rīgas atklātā modes skate “Cik dažādi mēs esam!” Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Olga Aleksejeva
5 Deju festivāls “Golden Dancer 2021” Aprīlis Rīga Viktorija Korņeeva (Alegria Event Center) un Irina Orlova (Janin Studio) Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
6 Bērnu kolektīvu deju koncerts “Ziedu balle” Aprīlis Maskavas Nams, Marijas iela 7 Jūlija Tihomirova Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” audzēkņu Artura Nemiro un Diņa Rabčuka personālizstāde “Divi skatījumi – 2 paralēlēs” 1.-31.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Viva Dzene
1 BJC “Daugmale” 55 – BJC “Daugmale” audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “Pietura – BJC Daugmale -55” 6.04.-30.04. Rīgas dome, Rātslaukums 1, 5.stāvs BJC “Daugmale” Viva Dzene
Inga Korņejeva
Iveta Eihe
2 BJC “Daugmale” 55 – BJC “Daugmale” audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “Pietura – BJC Daugmale -55” – svinīgais pasākums 25.04. Rīgas dome, Rātslaukums 1, 5.stāvs BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Viva Dzene

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Lieldienu olu dekorēšanas darbnīca “Zaķa Fabrika” 3.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
2 Kustību rotaļas sacensības “Vardes” 8.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
3 Tematiskais pasākums “Mana pirmā pankūka” 13.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Inese Granovska
4 Radošā darbnīca “Pavasaris” 16.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
5 Veiklības pavasara stafete 19.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
6 Radošā darbnīca “Jaunais puķkopis” 23.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Krāsainās dienas Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
2 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
3 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
4 Repertuāra precizēšanas seminārs, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Aprīlis VISC, Diāna Gavare Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
5 Interešu izglītības popularizēšanas akcija ar profesionālo ievirzi amatniecībā Aprīlis Rīgas 25.vidusskola Rīgas 25.vidusskola sadarbībā BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
6 Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieku sanāksme Aprīlis RD IKSD Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
7 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 2020.g.oktobris – 2021.g.septembris BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs