2023 APRĪLIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Aprīlis
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Klasifikācijas turnīri iesācējiem, 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Poļina Ni
2. Latvijas kauss 2.posma sacensības sporta tūrismā 22.04. Rīga Skolēnu pils Kaspars Vilks
3. “Ģimeņu spartakiāde” 22.04. Reģionālā sporta centrs “Ķengarags” stadions BJC “Daugmale” Linda Ansone
4. Sacensības alpīnisma tehnikā “Sasaites” 16.04. Rīga BJC “Daugmale” Linda Ansone
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais turnīrs lēcienos uz batuta “Augstais lēciens” 21.-22.04. BJC “Daugmale” Vizlas iela 1 BJC “Daugmale”
Ludmila Tarasenko
Raimonds Končis
Svetlana Fokina
Genādijs Drigo
2. Fudzi atklātais čempionāts karate Rīga
Jānis Kurzemnieks
3. “XVI BG spring tournament” lēcienos uz batuta 29.-30.04. Tartu, Igaunija Igaunijas vingrošanas federācija
Vera Antone
Genādijs Drigo
Svetlana Fokina
Ludmila Tarasenko
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Foto un video studija – dalība BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstādē “Es daļiņu Tevis ielieku somā” 24.04. – 5.05. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19 a, 201.telpa BJC “Daugmale” Ilga Liberte 1.i.p.1.gr. (201.t.)
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Zemgale – Rīga trases automodelismā Jelgava Jānis Rage-Raģis
2. Baltijas čempionāts trases automodelismā Jānis Rage-Raģis
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Lieldienu pasākums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa, 2.grupa) 6.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
2. Lieldienu pasākums-koncerts BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Iveta Eihe
3. Rīgas valstpilsētas pašvaldības mūsdienu deju kolektīvu konkursa II kārta 19.04. K/P “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36 Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
4. Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” svinīgs jubilejas koncerts “Mums 45 gadi” 29.04. K/P “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36 BJC “Daugmale”
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Iveta Eihe
Inga Korņejeva
Zlata Pavlova
Māris Ivanovs
Marina Čukina
Maruta Karaševska
Diāna Kancāne
Lelde Mieze
5. Eksotisko deju studijas “Lala” Ādolfa Šarla Adāna baleta “Žizele” apmeklējums 26.04. Latvijas Nacionālā opera un balets, Aspazijas bulvāris 3 BJC “Daugmale”
Tatjana Bakšutova
6. Eksotisko deju studijas “Lala” Ludviga Minkusa baleta “Bajadēra” apmeklējums 28.04. Latvijas Nacionālā opera un balets, Aspazijas bulvāris 3 BJC “Daugmale” Tatjana Bakšutova
7 Lieldienu pasākums Integrācijas skoliņas “Rūķīši” mazākumtautību bērniem 6.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 304., 501.telpas BJC “Daugmale”
Sandra Bērziņa
Karolīna Arbuzova
8 Lieldienu pasākums Integrācijas skoliņas “Rūķīši” mazākumtautību bērniem 6.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 417.telpa BJC “Daugmale”
Dainis Svistuhins
Sandra Bērziņa
Karolīna Arbuzova
Svetlana Šalajeva
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
2
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomu audzēkņu darbu izstāde – konkurss “Daba mostas” 6.04.-20.04. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
3.-5.04.izstādes iekārtošana
17.04.svinīgs pasākums
2. BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstāde “Es daļiņu Tevis ielieku somā” 24.04.-2.06. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, Aglonas iela 39, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Viva Dzene
2.1. Keramikas darbnīca 24.04. – 5.05. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa un keramikas darbnīca BJC “Daugmale” Iveta Aigare 1.i.p.1 (kabinetā); 1.i.p.2 (kabinetā); 2.i.p.1 (216.t.); 3.i.p. (216.t.)
2.2. Rokdarbi un dizains 24.04. – 5.05. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19 a, 505.telpa BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
1.i.p.1.gr. 1.i.p.2.gr.
(505.kab., digitāli)
2.3. Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija 24.04. – 5.05. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19 a, 302.telpa un 216.t. BJC “Daugmale” Evija Freidenfelde
1.i.p.1.gr. (302.t.)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
3. BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstāde “Imants Ziedonis – 90. TUTEPATĀS” 27.04.-31.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 3., 4.stāvu gaitenis BJC “Daugmale” Viva Dzene
4. BJC “Daugmale” atklātā modes un aksesuāru skate “Cik dažādi mēs esam!” 20.04. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” sadarbībā ar RD IKSD Iveta Eihe
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Joku dienas konkurss “Jautrākais apģērbs” 1.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
2 Lieldienu papīru dekoru darbnīca 3.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Inese Špaka
3 Radošā darbnīca “Putnu dienas” 8.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
4 Stikla apgleznošanas radošā darbnīca 18.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Krāsainās dienas Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
2 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
3 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde Aprīlis BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
4 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
5 Izglītības tehnoloģiju mentoru programma 3.kārta 2022.g.februāris – 2023.g.maijs tiešsaiste Skola 2030 Inga Korņejeva
6. Darba devēju pieteikšanās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA 5.04. www.enudiena.lv JA Latvia
 7. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (A) “Pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi pedagoga praksē”
17.04.
plkst.9.00-13.00
BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” /RIIMC Dace Augstkalne
 8. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (A) “Pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi pedagoga praksē”
22.04.
plkst.10.00-14.00
BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” /RIIMC Dace Augstkalne
 9. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (A) “Pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi pedagoga praksē”
25.04.
plkst.14.00-18.00
BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” /RIIMC Dace Augstkalne
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Vecāku diena keramikas darbnīcā 27.04. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 204./206.telpa BJC “Daugmale” Iveta Aigare
2

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS