2022 JANVĀRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Janvāris
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā Grūtā kāpšana D,C, B grupām 22.01. BJC “Daugmale” Aglonas iela iela 39 BJC “Daugmale” treneri kāpšanas sportā
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Latvijas badmintona federācijas sacensības  16.01. Latvijas Badmintona federācija Salvis Lozda
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” Ziemassvētku pasākumi Janvāris BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Pulksteņstāsti” 25.11.-14.01. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
2 Dzintara un metālapstrādes darbnīcas “Rotiņa” atskaites izstāde 17.01. – 31.01. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Lūcija Kalniņa 1.i.p.1.gr.
2.i.p.1.gr.
2.i.p.2.gr.
3 Keramikas darbnīcas atskaites izstāde 17.01. – 31.01. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Iveta Aigare 1.i.p.1.gr.
1.i.p.2.gr.
2.i.p.1.gr.
3.i.p.1.gr.
4 Lego atskaites izstāde 17.01. – 31.01. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa 1.i.p.1.gr. 2.i.p.1.gr.
5 Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” audzēkņu darbi Latvijai 18.11.-18.05. Spīķeru kvartāls Spīķeru kvartāls sadarbībā ar BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Jaunā gada apņemšanās tāfele 5.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
2 Ziemas dekoru radošā darbnīca 12.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
3 Jaunā gada biljarda turnīrs 17.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
4 Radošā darbnīca “Svečturi” 18.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Jurjāne
5 Sudoku turnīrs 19.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Adijāne
6 Vēja zvanu izgatavošanas darbnīca 21.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
7 Papīra plastikas darbnīca “Papīra dzīvnieki” 23.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Ziemas aktivitāšu pasākums – konkurss “Neticamais Ziemassvētku laiks” 21.12.-4.01. BJC “Daugmale” Iveta Eihe
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
Ilze Rimicāne
2 BJC “Daugmale” vadības tiešsaistes sanāksme 11.01. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” BJC “Daugmale” Edgars Šāblis
3 Pedagoģiskā sēde 17.01. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
4 Rīgas arodbiedrības biedru sapulce Janvāris LIZDA LIZDA Ilze Rimicāne
Inga Korņejeva
Iveta Eihe
5 Projektu pieteikumu bērnu un jauniešu interešu izglītības pasākumu organizēšanai 2022.gadā sagatavošana un iesniegšana 25.01.-08.02. RD IKSD RD IKSD Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
6 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
7 Darba devēju pieteikšanās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA Janvāris www.enudiena.lv JA Latvia Inga Korņejeva
8 Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu sanāksme – seminārs Janvāris BJC “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, konferenču telpa Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Ilze Rimicāne
Viva Dzene
9 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 1.10.21. – 1.09.22. BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs
10 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
11 Vizuālā materiāla izveide: pamatelementi lēcienos uz batuta Decembris – janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Ludmila Tarasenko
Svetlana Fokina
12 Ilustratīvās instrukcijas izveide: drošība uz kāpšanas sienas Decembris – janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Edgars Šāblis
13 Ilustratīvās drošības instrukcijas izveide darbam ar gravējamo aparātu Decembris – janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Iveta Eihe
Lūcija Kalniņa
14 Ilustratīvās drošības instrukcijas izveide darbam ar ierīcēm kokapstrādes interešu izglītības programmā Decembris – janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
Imants Kārkliņš
15 Ilustratīvās drošības instrukcijas izveide darbam ar stikla griezēju Decembris – janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
16 Ilustratīvās drošības instrukcijas izveide darbam ar virpu Janvāris – februāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
Iveta Aigare
Dace Timule
17 Ilustratīvās drošības instrukcijas izveide darbam ar glazēšanas iekārtu Janvāris – februāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
Iveta Aigare
Dace Timule
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2021 SEPTEMBRIS

2021 DECEMBRIS

2022 MARTS

2022 JŪNIJS

2021 OKTOBRIS

2022 JANVĀRIS

2022 APRĪLIS

2022 JŪLIJS

2021 NOVEMBRIS

2022 FEBRUĀRIS

2022 MAIJS

2022 AUGUSTS