2023 JANVĀRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Janvāris
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Klasifikācijas turnīri iesācējiem, 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Janvāris Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Poļina Ni
2. Sacensības ātruma kāpšanā 14.-15.01. BJC “Daugmale”, Aglonas iela 39 Gundega Meļķe
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Latvijas kauss – 2.posms alpīnisma tehnikā “Sasaites” D,C un B grupām 14.-15.01. Aglonas iela 39, Rīga LAS, BJC “Daugmale” Gundega Meļķe
2. Kāpšanas sacensības: Olaines multipich. Sasaites. 28.01. Olaine BJC “Rīgas Skolēnu pils” Kaspars Vlks
3. Kāpšanas sacensības: “Mini utopija” boulderings 28.01. Rīga BJC “Rīgas Skolēnu pils” Kaspars Vilks
4. Jelgavas absolūtais karate čempionāts Janvāris Ozolnieki Jānis Kurzemnieks
5. Ķekavas NSS atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā “ĶEKAVA 2023” 14.01. Ķekavas SN, Ķekava Andrejs Šmigarevs
6. Bauskas BJSS atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā 20.01. Ķekavas SN, Ķekava Andrejs Šmigarevs
7. Lietuvas Jaunatnes čempionāts Bolderingā “LYB Championship” 20.-21.01. Klaipēda, Lietuva Kaspars Vilks
8. Lietuvas Grūtās kāpšanas čempionāts 27.-28.01. Viļņa, Lietuva Kaspars Vilks
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Datorapmācības un Virtuālās un animācijas grafikas studijas radošo darbu izstāde “Sniegpārslu skaistums” 02.01.-30.01. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 203.telpa BJC “Daugmale”
Ēvalds Masaļskis
Jekaterina Staverska
2. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Gaismas stāsti” 12.12.-30.01. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”
Viva Dzene
3. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Gaismas stāsti II” 31.01.-15.02. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”
Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Jelgavas valstpilsētas atklātās sacensības “Zemgale – Rīga” trases automodelismā 17.-18.01. Jānis Rage-Raģis
2. Baltijas čempionāts trases automodelismā Janvāris Jānis Rage-Raģis
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” Ziemassvētku pasākums 6.01. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a un Daugavpils iela 31 BJC “Daugmale” Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova, Marina Čukina
2. Jaungada eglītes pasākums “Jaunais gads Troļļu zemē” 7.01. Rīgas Kultūras centrs “Imanta”  
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 6.Starptautiskais šova programmu konkurss – festivāls „Christmas Surprise” 5.-8.01. SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences Impresa producentu centrs
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Irina Levit
2. Bērnu baleta festivāls “Tikšanās Ziemas dārzā” 21.01. Pērnavas Mākslas nams, Pērnava, Igaunija
Tatjana Bakšutova
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Gaismas stāsti” 12.12.-30.01. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
2 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu darbu izstāde “Atspulgi” 23.01.-13.02. BJC “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19a, 3.stāva gaitenis BJC “Daugmale”
Evija Freidenfelde
Viva Dzene
3. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Gaismas stāsti II” 31.01.-15.02. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”
Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2023” 11.01.-14.02. VISC Ilze Rimicāne Dace Timule
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Sporta aktivitātes “Ziemeļu kauss” 4.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
2 Radošā darbnīca “Filcēšana” 11.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Terēze Paura
3 Mezglošanas radošā darbnīca 19.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Inese Špaka
4 Āra aktivitāte-konkurss “Sniegavīri nāk” 21.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
5. Ekskursija uz Ogri Brīvā laika audzēkņiem. Ogres batuta parka apmeklējums 5.01. Ogre BJC “Daugmale”
Agnese Ozoliņa
Kaspars Sparāns
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Izglītības tehnoloģiju mentoru programma 3.kārta 2022.g.februāris – 2023.g.maijs tiešsaiste Skola 2030 Inga Korņejeva
2 Pedagoģiskā sēde 6.01. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
3 Rīgas arodbiedrības biedru sapulce Janvāris LIZDA LIZDA Ilze Rimicāne
4 Projektu pieteikumu bērnu un jauniešu interešu izglītības pasākumu organizēšanai 2023.gadā sagatavošana un iesniegšana 29.12.-11.01. RD IKSD RD IKSD Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
5 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
6 Darba devēju pieteikšanās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA Janvāris www.enudiena.lv JA Latvia Inga Korņejeva
7 Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu sanāksme – seminārs Janvāris BJC “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, konferenču telpa Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Ilze Rimicāne
Viva Dzene
8 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS