2023 JANVĀRIS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Janvāris
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Klasifikācijas turnīri iesācējiem, 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Janvāris Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Poļina Ni
2 “Mūsu cerības 2023” lēcienos uz batuta 27.-28.01. BJC “Daugmale”, Vizlas iela 1, sporta zāle BJC “Daugmale”
Ludmila Tarasenko
Raimonds Končis
Svetlana Fokina
Genādijs Drigo
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” Ziemassvētku pasākumi Janvāris BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 6.Starptautiskais šova programmu konkurss – festivāls „Christmas Surprise” 5.-8.01. SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences Impresa producentu centrs
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Irina Levit
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde-konkurss “Gaismas stāsti” 12.12.-16.01. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
2 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu darbu izstāde “Atspulgi” 23.01.-13.02.
Konstantīns Glazunovs
Evija Freidenfelde
Guna Mēnese-Kudule
Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2023” 11.01.-14.02. VISC Ilze Rimicāne Dace Timule
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Sporta aktivitātes “Ziemeļu kauss” 4.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
2 Radošā darbnīca “Filcēšana” 11.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Terēze Paura
3 Mezglošanas radošā darbnīca 19.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Inese Špaka
4 Āra aktivitāte-konkurss “Sniegavīri nāk” 21.01. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Izglītības tehnoloģiju mentoru programma 3.kārta 2022.g.februāris – 2023.g.maijs tiešsaiste Skola 2030 Inga Korņejeva
2 Pedagoģiskā sēde 6.01. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
3 Rīgas arodbiedrības biedru sapulce Janvāris LIZDA LIZDA Ilze Rimicāne
4 Projektu pieteikumu bērnu un jauniešu interešu izglītības pasākumu organizēšanai 2023.gadā sagatavošana un iesniegšana Janvāris RD IKSD RD IKSD Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
5 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Janvāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
6 Darba devēju pieteikšanās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA Janvāris www.enudiena.lv JA Latvia Inga Korņejeva
7 Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu sanāksme – seminārs Janvāris BJC “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, konferenču telpa Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Ilze Rimicāne
Viva Dzene
8 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS