Teātris

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Interešu izglītības programmu piedāvājums

Jauniešu teātra studija “Akcents”

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

 

Programmas nosaukums

Pedagoga vārds, 

uzvārds

Izgl. pak. Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturtd. Piektd. Sestd. Svētd. Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Jauniešu teātra studija “Akcents” Sandra Mieze 1.i.p.1 16.00-17.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
 zāle/ 301. 12-25 gadi 25623067
smieze2@edu.riga.lv
Jauniešu teātra studija “Akcents” Sandra Mieze 2.i.p.1 17.35-18.55 16.00-17.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
zāle/ 301. 12-25 gadi 25623067
smieze2@edu.riga.lv

 

Kultūrizglītība

Mūzika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Teātris

Radošās industrijas

Dejas

 

Audzēkņu uzņemšana