Metodiskā sanāksme

Metodiskā sanāksme

Informējam, ka vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju programmu pedagogiem 2020. gada 11.martā plkst.10.00 notiks sanāksme Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” 303.telpā, Jēkabpils ielā 19a.

Darba kārtība:

1. Aktualitātes, mācību procesa pilnveide – Aiga Gūtmane, direktora vietniece mācību darbā.

2. Plānotie centra, pilsētas un republikas pasākumi. Metodiskais darbs –

Viva Dzene, izglītības metodiķe.

3. Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” pedagogu un pulciņu aktivitātes dažādos pasākumos – Iveta Eihe, izglītības metodiķe.

4. Metodisko darbu izstrādne. Interešu izglītības pulciņu popularizēšana – Inga Korņejeva, izglītības metodiķe.

5. Pieredzes brauciens Rīga – Lidice – Rīga, ieskats Prāgas bērnu un jauniešu centra darbībā – Ilze Rimicāne un Viva Dzene.

6. Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Radi rotājot” Latgales priekšpilsētas izstādes apmeklējums Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” izstāžu zālē.