Metodiskie darbi 2022

15.novembra novakarē kultūras pils “Ziemeļblāzma” kamerzālē risinājās Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu autoru apbalvošanas pasākums. Nepiespiestā atmosfērā pasākumā tika godināti skates dalībnieki un …

Apsveicam!

Pēdējā FIDE kongresā (Starptautiskā Šaha federācija), kas norisinājās 2022.gada augustā,  Indijā piešķirta starptautiskās tiesneses titulu FIDE Arbitrs (FA) BJC “Daugmale” šaha trenerei Poļinai Ni. Lasiet …

Apsveicam!

Apsveicam mūsu treneri lēcienos uz batuta Ludmilu Tarasenko ar starptautiskās kategorijas tiesneses kategorijas iegūšanu!