Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Ilga Liberte

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem.

Īsā vizītkartē iepazīsti skolotāju Ilgu Liberti , kas skatē piedalījās ar darbu “Foto stāsti fotogrāfijas apmācībai attālinātā darba apstākļos”.

Savu skatījumu par darbu sniedz arī skates vērtēšanas komisijas pārstāve Vita Brakovska.

Metodiskais materiāls pieejams Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā un mājas lapā www.intereses.lv.