Metodisko materiālu skate 2021: Marina Dumberga-Lobanova

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem.

Īsā vizītkartē iepazīsti skolotāju Marinu Dumbergu-Lobanovu, kas skatē piedalījās ar darbu “Dejotāju vispārīgā fiziskā sagatavotība, izmantojot klasiskās dejas pamatelementus mājas apstākļos”. Savu skatījumu par darbu sniedz arī skates vērtēšanas komisijas pārstāve Inga Cimiņa.

Metodiskais materiāls pieejams Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā un mājas lapā www.intereses.lv.

–>Lasiet vairāk