BJC “Daugmale” uzņem Rīgas valstpilsētas interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekus

2022. gada 9.novembrī mūsu centrā notika Rīgas valstpilsētas interešu izglītības iestāžu direktoru vietnieku informatīvā sanāksme.

Ar aktualitātēm interešu izglītībā, normatīvajos aktos un pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā mūs iepazīstināja RD IKSD Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa vērsa mūsu uzmanību uz tālākizglītības kursu piedāvājumu un aktualitātēm interešu izglītības Rīgas skatēs/konkursos, bet par aktualitātēm nometņu organizēšanā informāciju sniedza Sandra Adomaite, RD IKSD Jaunatnes nodaļas nometņu projektu vadītāja.

Semināra nobeigumā noklausījāmies brīnišķīgu Personāla apmācību centra “Agenda” lektora Andreja Kozlova- personālvadības un sabiedrisko attiecību speciālista, publiskās uzstāšanās trenera – lekciju par personības attīstību, uzstāšanās tehnikām, izdegšanu un produktivitāti. Saprotamā un atraktīvā veidā guvām priekšstatu par prāta higiēnu, stresa vadību, komunikāciju, publisko uzstāšanos u.c. direktora vietnieka ikdienā nepieciešamām gudrībām. Visi dalībnieki bija gandarīti par paveikto sanāksmes laikā un par iespēju atkal tikties klātienē.