VIDEO: Es mīlu tevi, Latvija!

10.novembra novakarē Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” risinājās Latvijas svētku mēnesim veltīts pasākums “Es mīlu tevi, Latvija!”

Pasākums pulcināja Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” jaunos audzēkņus, kuri Latviju atspoguļoja dziesmās, dejās, mūzikā un mākslā.

Latviešu dzejnieks Vitauts Ļūdēns ir jautājis tā:

                                Kas pieder Latvijai? – Liela liela jūra, ezeri un upes.

                                Kas vēl ir Latvijai? Mazas meitenes un zēni, kuriem lieliem jāizaug.

Bērna augšana ir nozīmīgs process, taču arī valstij tas nav mazsvarīgs.

No bērnības mums paliek prieka pilnas atmiņas, vecmāmiņas cepto pankūku smarža un debesmannas garša.

Savukārt, Latvijas attīstība sevī nes spožu personību izaugsmi gan rakstniecībā, gan valsts darbinieku, mākslinieku, mūziķu un zinātnieku vidū. Ikviens latvietis zina Krišjāņa Barona, Kārļa Ulmaņa, Krišjāņa Valdemāra, Oskara Kalpaka un Kārļa Zāles vārdu. Taču, lai kļūtu par lielu vīru, ir jāaug!

Šo augšanas ideju savā svētku uzrunā izteica Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktors Edgars Šāblis, bet attīstību visos tās aspektos uzsvēra direktora vietniece Aiga Gūtmane. Savukārt pasākuma noslēgumā interešu izglītības metodiķe Viva Dzene aicināja apskatīt audzēkņu paveikto izstādē “Es mīlu tevi, Latvija!”

Paldies Vokālajam ansamblim, pedagogs Sanita Blīve, Horeogrāfijas audzēknēm, pedagogs Zlata Pavlova, Akordeonistu ansamblim, pedagogs Svetlana Šalajeva, Ģitāras spēles audzēknei Anastasijai Kazancevai, pedagogs Anastasija Jakubova, Horeogrāfiskajam ansamblim “Pērlīte”, pedagogi Diāna Gorska, Marina Dumberga-Lobanova, par atbalstu svētku tapšanā un tā bagātināšanā ar priekšnesumiem, kā arī paldies Ingai Korņejevai par pasākuma publicitāti, foto un video, Vivai Dzenei par konkursa-izstādes “Es mīlu tevi, Latvija!” organizēšanu un pasākuma vizuālo noformēšanu, paldies Ainim Jakobijam ar komandu pasākuma muzikāli tehniskajā nodrošinājumā.

Tikai kopā mēs varam, un mums sanāk.

Daudz laimes, Latvija!

Iveta Eihe,

BJC “Daugmale” interešu izglītības metodiķe

Vairāk fotogrāfiju meklējiet mūsu facebook kontā, un video no pasākuma ir pieejams mūsu youtube kanālā!