Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skate

Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skati organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Šogad skatei tika iesniegti 17 darbi dažādās jomās, apkopotas un iesniegtas metodiskās izstrādnes, mācību līdzekļi (tai skaitā inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā), mācību, audzināšanas, organizatoriskā darba un citi interešu izglītības atbalsta materiāli.

Skatē piedalās 21 autors no septiņām interešu izglītības iestādēm un divām vispārējās izglītības iestādēm. NO Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” piedalījās:

Diāna Gorska, Marina Dumberga-Lobanova, Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” vadītājas un Gundega Meļķe, kāpšanas sporta un alpīnisma trenere.

Paldies pedagogiem par ieguldījumu un interešu izglītības popularizēšanu!

Laureāti un speciālo balvu ieguvēji tiks sumināti 6. decembrī Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku apbalvošanās pasākumā VEF Kultūras pilī.