Metodiskie darbi 2022

15.novembra novakarē kultūras pils “Ziemeļblāzma” kamerzālē risinājās Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates darbu autoru apbalvošanas pasākums.

Nepiespiestā atmosfērā pasākumā tika godināti skates dalībnieki un nosaukti tās laureāti.

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” darbs tika novērtēts augstu:

1.vietas diploms par darbu “Vizuālās instrukcijas drošības instruktāžām kāpšanas sporta interešu izglītības programmā” tika piešķirts BJC “Daugmale” direktoram Edgaram Šāblim un interešu izglītības metodiķei Ingai Korņejevai;

1.vietas diploms par darbu “Vizuālās instrukcijas drošai ierīču lietošanai stikla apstrādes, metālapstrādes, kokapstrādes interešu izglītības programmās” tika piešķirts BJC “Daugmale” interešu izglītības metodiķēm Ilzei Rimicānei, Ivetai Eihei, Vivai Dzenei;

2.vietas diploms par uzskates līdzekli “Neolīta keramika. Formas un raksti” tika piešķirts BJC “Daugmale” keramikas darbnīcas pedagoģei Dacei Timulei.