Metodisko materiālu skate 2021: Ilze Jurjāne

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem.

Īsā vizītkartē iepazīsti skolotāju Ilzi Jurjāni, kas skatē piedalījās ar darbu “Muzikālās studijas “Gamma” mūzikas teorijas apgūšana attālinātā mācību procesā”.

Savu skatījumu par darbu sniedz arī skates vērtēšanas komisijas pārstāve Inga Cimiņa. Metodiskais materiāls pieejams Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā un mājas lapā www.intereses.lv.

–> Lasiet vairāk