Interešu izglītības metodisko materiālu skate

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” ir izvirzījis 5 darbus uz II kārtu.

  1. Marina Dumberga-Lobanova  “Dejotāju vispārīgā fiziskā sagatavotība, izmantojot klasiskās dejas pamatelementus mājas apstākļos”
  2. Ilga Liberte “Foto stāsti fotogrāfijas apmācībai attālinātā darba apstākļos”
  3. Ilze Jurjāne “Muzikālās studijas “Gamma” Mūzikas teorijas apgūšana attālinātā mācību procesā”
  4. Līva Ālīte, Ilze Avotiņa “Vasaras aktivitātes- apraksts, nolikumi”
  5. Sandra Bērziņa “Drošība telpās”