VIDEO: Ekspresizstāde “Nāk rudens apgleznot Latviju! ”

Rudens – koku lapas krāsojas sārtas un dzeltenas, Latvijas ainava priecē ar krāsu dažādo tonalitāti.

Atvasaras saule izkrāso mūsu ikdienu, tāpat kā BJC “Daugmale” darbinieku rudens radošo darbu ekspresizstāde, kura skatāma Jēkabpils ielā 19a, 216.telpā no 2021.gada 1.oktobra līdz 15.oktobrim.

Izstādē piedalās 22 darbinieki ar foto darbiem un aušanas, tamborēšanas un vitrāžas tehnikās veidot krāsainiem darbiem.

FOTO

Ir vērts apstāties un pakavēties pie katra foto uzņēmuma. Foto mirkļos mēs redzam kā koki iegūst sārto nokrāsu, nogatavojas ogas un sēnes, uzzied rudens ziedi, pārvēršas Rīga un Latvijas mazpilsētu ieliņas.

Paldies dalībniekiem:

Irinai Jevdokimovai, Ilonai Purmalei, Aigai Gūtmanei, Iveta Eihei, Kasparam Sparānam, Ilzei Rimicānei, Vivai Dzenei, Ingai Korņejevai, Elīnai Moisjukai-Vanagai, Sandai Zemei, Imantam Kārkliņam, Elladai Apsītei, Ilgai Libertei, Lūcijai Kalniņai, Sandrai Bērziņai, Konstantīnam Glazunovam, Ingei Orgusārei, Dacei Timulei, Gunai Mēnesei-Kudulei, Edgaram Šāblim, Vinetai Ozoliņai un Intai Valdenai.

Izglītības metodiķe V.Dzene