Metodisko materiālu skate 2021: Sandra Bērziņa

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem.

Īsā vizītkartē iepazīsti Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāju Sandru Bērziņu, kas skatē piedalījās ar darbu “Drošība telpās”.

Savu skatījumu par darbu sniedz arī skates vērtēšanas komisijas pārstāve Inga Sidorčika – Boboviča.

Metodiskais materiāls pieejams Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mājas lapā www.intereses.lv.