BJC “Daugmale” skolotāju istaba

BJC “Daugmale” skolotāju istaba

2020.gadā 3.februārī Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19a svinīgi tika atklāta skolotāju istaba.

Pozitīva vide un pozitīva attieksme ir tas, kas saista pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus. Pedagogam ir jāspēj priecāties un pārdzīvot kopā ar bērniem, viņam ir jādeg par saviem audzēkņiem. Mūsu centra pedagogi dara visu, lai atrastu labāko veidu, pieeju un metodi. Tāpat pedagogam jāspēj iedvesmot un motivēt. Bērni un jaunieši bieži vien nemaz neapzinās, cik daudz viņi spēj izdarīt un sasniegt, tāpēc daudz kas ir atkarīgs tieši no pedagoga spējas saredzēt katra bērna potenciālu.

Mūsdienīgas un interaktīvas metodes, digitāli mācību resursi ir liels atbalsts pedagogiem, organizējot mācību procesu.

Skolotāju istaba ir tā vieta, kur varētu izrunāties, dalīties priekā. Kolēģu solidaritāte bieži vien ir glābšanas riņķis pedagoģiskajā procesā. Izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mūsu centra pedagoģiskais  kolektīvs ir atvērts sadarbībai, attīstībai un izaugsmei.

Priecājamies par katru kolēģi, kurš nes sev līdzi jaunas idejas un vēsmas  un dalās savā pieredzē.

Šobrīd nav statistiski ticamu datu par to, kā tieši un ar kādu intensitāti IT tiek izmantots ikdienas mācību darbā izglītības jomā, bet mūsu pedagogi ir atvērti novitātēm!

Paldies JUMS, visforšākie BJC “Daugmale” pedagogi!