Dabas zinību pulciņš „Pasaule man apkārt”

Dabas zinību pulciņš „Pasaule man apkārt

NODARBĪBU GRAFIKS

Sandra Bērziņa
26425992
sandra.bieza@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
304.t.

Zinaida Hermanoviča
22320572

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417.t.