Dabas zinību pulciņš „Pasaule man apkārt”

Dabas zinību pulciņš „Pasaule man apkārt

NODARBĪBU GRAFIKS

Sandra Bērziņa

26425992

sbieza2@edu.riga.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
304.t.

Ilga Liberte

29448903
liberte.ilga@gmail.com

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417.t.