2019 APRĪLIS

Aprīlis
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Atklātās sacensības lēcienos uz batuta “Augstais lēciens” 20.04.-21.04. BJC “Daugmale”, Aviācijas iela 15 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko
2 Latvijas jaunatnes BJC “Daugmale” atklātās badmintona sacensības Rīga BJC “Daugmale” Salvis Lozda
3 Rīgas atklātais čempionāts sporta tūrisma un alpīnisma tehnikā 13.04. Pie Rīgas 28.vsk.vai Ķengaraga stadions BJC “Daugmale” Ilona Purmale
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BG mehanics group sacensības lēcienos uz batuta 27.-28.04. Igaunija, Tartu BG mehanics group Ludmila Tarasenko
Svetlana Fokina
2
Tehniskā jaunrade
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas atklātās sacensības minikāru sportā 27.04. Grīziņkalns, Rīga BJC “Daugmale” Konstantīns Haldins
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā 27.04. Saldus BJC Valsts izglītības satura centrs Jānis Rage-Raģis
Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Skolēnu skatuves runas konkurss
5.04. BJC “Rīgas Skolēnu pils” Valsts izglītības satura centrs, D.Jurka Zanda Krancmane
2 Deju festivāls “Golden Dancer 2019” Aprīlis Rīga Viktorija Korņeeva (“Alegria Event Center”) un Irina Orlova (“Janin Studio”) Diāna Gorska
Marina Dumberga
3 Bērnu kolektīvu deju koncerts “Ziedu balle” Aprīlis Maskavas nams, Marijas iela 7 Jūlija Tihomirova Diāna Gorska
Marina Dumberga
4 Mūsdienu deju repertuāra spguves skate Rīgā 15.04. VEF Kultūras pils Valsts izgltībības satura centrs, D.Gavare Diāna Gorska
Marina Dumberga
5 Lieldienu pasākums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajam pulciņam “Smailīte” 3.gr. 17.04. plkst.9:30;
1.gr. 18.04. plkst.9:30;
2.gr. 18.04. plkst.11:00
BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7, 6.telpa BJC “Daugmale” Ilanta Jātniece-Java
6 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” Lieldienu pasākums BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale”

Sandra Bērziņa

Zinaida Hermanoviča

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki: 2.atlases kārta Valsts Izglītības satura centrs Diāna Gorska
Marina Dumberga
XII Latvijas skolu jauntnes Dziesmu un deju svētki 2020
Izstādes
BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” Dzintara un metālapstrādes darbnīcas “Rotiņa” un Kokapstrādes pulciņu izstāde 1.04.-21.04. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Lūcija Kalniņa
Ēriks Klīvs
  BJC “Daugmale” Šūšanas un piegriešanas pulciņa “Adatiņa” izstāde 22.04.-10.05.  BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa  BJC “Daugmale” Olga Aļeksejeva
Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais mākslas konkurss-izstāde “Es dzīvoju pie jūras – Vētra” 29.01.-29.04. Jūrmalas Mākslas skola Jūrmalas Mākslas skola

29.01. Darbu iesniegšana

8.03. – apbalvošana

29.04.-31.05. – darbu izņemšana

Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Galda spēles “Katanas ieceļotāji” turnīrs 4.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
2 Interaktīvās datorspēles X-box 360 turnīrs 16.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
3 Zīmēšanas konkurss “Lieldienu pārsteigums” 20.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
4 Veiklības stafete “Pa pēdām Lieldienu zaķim” 23.04. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale”
Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Krāsainās dienas 23.04.-27.04. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
 2  47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “LIDICE 2019” darbu izvertēšana 20.04.-24.04.. Čehija, Lidice   VISC sadarbībā ar RD IKSD  Ilze Rimicāne