2019 MAIJS

Maijs
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Reģionālā sporta centra “Ķengarags” 2019.gada vasaras atklāšanas sporta sezonas sporta svētki Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Kaspars Sparāns
2 Rīgas atklātās meistarsacīkstes-2019 lēcienos uz batuta 24.05.-25.05. BJC “Daugmale”,  Aviācijas iela 15 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 “Open Baltic” lēcienos uz batuta
Lietuva, Visaginesa Lietuvas Vingrošanas federācija Ludmila Tarasenko
2 Starptautiskas sacensības “36rd International Frivolten Cup” lēcienos uz batuta Zviedrija, Herrljunga Zviedrijas Vingrošanas federācija Ludmila Tarasenko
3 Latvijas veselības nedēļa               Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC”Daugmale” sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju Kaspars Sparāns
Tehniskā jaunrade
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” pasākums “Sveiksim māmiņas!” BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale”
2 BJC “Daugmale” 2018./2019.m.g.noslēguma pasākums “Ģimeņu svētki” Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Maskavas iela 283b BJC “Daugmale” Iveta Eihe Koncerts
Kristiāna Grīnberga Radošās darbnīcas
Kaspars Sparāns Sportiskās aktivitātes
Inga Korņejeva Reklāma un publicitāte
3 Izlaidums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajam pulciņam “Smailīte” 1.gr. 28.05. plkst.10:00;
3.gr. 29.05. plkst.10:00;
2.gr. 30.05. plkst.10:00
BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7, 6.telpa BJC “Daugmale” Ilanta Jātniece-Java
4 Akordeona spēles un bērnu orķestra koncerts vecākiem 25.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Svetlana Šalajeva
5 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” izlaidums “Sveiki sakām rūķu spēlēm!” BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Zinaida Hermanoviča
Sandra Bērziņa
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais deju konkurss “Best Show” Maijs Rīga Irina Levit
2 Skolēnu skatuves runas finālkonkurss 3.05. Rīgas Latviešu biedrības nams Valsts izglītības satura centrs, D.Jurka Zanda Krancmane
Izstādes
BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” mākslas pulciņu radošu darbu vasaras izstāde  no 13.05. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Kristiāna Grīnberga
2 BJC “Daugmale” Šūšanas un piegriešanas pulciņa “Adatiņa” izstāde
22.04.-10.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Olga Aļeksejeva
Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Novusa turnīrs 6.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale”
2 Radošā darbnīca “Mātes dienai” 11.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
3 Badmintona turnīrs 20.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
4 Foto orientēšanās “Iepazīsties, Ķengarags 2019!” 24.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa,
interešu izglītības popularizēšana
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Metodisko izstrādņu skates BJC “Daugmale” kārta maijs BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
2 BJC “Daugmale” pedagoģiskā sēde BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane