Rekvizīti

BJC “Daugmale” rekvizīti

Maksātājs:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV 1050

Reģ.nr LV90011524360

Luminor Bank AS

kods NDEALV2X

Konts LV07NDEA0021000916071

Saņēmējs :

IKSD iestāde: BJC “Daugmale”

Jēkabpils iela 19a LV 1003