Animācijas un virtuālās grafikas datoru studija

Animācijas un virtuālās datoru grafikas studija

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Uzņem audzēkņus no 9 līdz 25 gadiem

Pedagogs Jekaterina Staverska

29614510
jstaverska@edu.riga.lv

Šeit Tu vari mācīties veidot vizītkartes, zīmogus, logotipus programmā INSCAPE.

Vēlies apgūt animāciju un darboties ar 3D grafiku?! Strādāsim programmā BLENDER!

Vēlies veikt fotomontāžu un fotokolāžas no dažādām fotogrāfijām , atjaunot veco foto u.t.t.?! Apgūsim  GIMP!

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 203.t.