Kinoklubs “Horizonts”

Skatīties un redzēt, domāt un saprast!

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 301. un  409. telpā

Pedagogs Ilga Liberte

29448903
iliberte2@edu.riga.lv

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Interešu izglītības programma “Kinoklubs “Horizonts”” uzsāka savu darbību  BJC “Daugmale” 2015. gadā. Programma ir paredzēta pusaudžiem no 9 līdz 15 gadiem.

Nodarbībās katram audzēknim individuāli tiek piedāvāti uzdevumi atbilstoši vecumam, interesēm un spējām. Tiek sniegta audiovizuālā izglītība plašā kino un kultūras kontekstā. Programmā tiek veicināti audzēkņu radošums un kritiskā domāšana, tiek sniegtas ierosmes estētiskai pasaules uztverei, labākai mākslinieciskai un audiovizuālajai domāšanai. Nodarbībās tiek demonstrēti un arī veidoti dažādi audiovizuālie darbi, audzēkņiem iepazīstoties ar Latvijas un pasaules kino klasiku. Audzēkņi pēc izvēles var veidot arī savu audiovizuālo darbu, iedvesmojoties no redzētā, pārdzīvotā, pārrunātā un balstoties uz fotogrāfiju, datorgrafikas, komiksu, animāciju, spēļfilmu, videoblogu kopīgas skatīšanās pieredzi un pārrunām.

Kinokluba audzēkņiem ir iespēja iegūt gan vispārīgas, gan praktiskas zināšanas par kino. Viņi iegūst vispārīgu ieskatu kino attīstībā, vairāk uzzina par mūsdienu audiovizuālo darbu izveides principiem, apgūst prasmes un iemaņas audiovizuālā darba patstāvīgā izveidē, sākot ar darba tēmas un idejas izvēli, scenāriju, kadru plānu, kadra kompozīciju un beidzot ar filmēšanu, montāžu, apskaņošanu, specefektiem u.c. lietām, kas būtu nepieciešamas pabeigta darba noformēšanā.

Kinokluba 1. izglītības pakāpes audzēkņi tiek iesaisti izglītības programmā bez priekšzināšanām. Viņiem jāmēģina izveidot savu estētiski un mākslinieciski pabeigtu vizuālo vai audiovizuālo darbu, kas varētu atbilst vietējā mēroga izstādei vai skatei. Dalībai  2. izglītības pakāpes nodarbībās audzēkņiem nepieciešamas priekšzināšanas un dažas prasmes patstāvīgi strādāt radošām idejām audiovizuālajā jomā. Šie audzēkņi piedalās lielāka mēroga radošo industriju pasākumos – starptautiskos projektos, vizuālo un audiovizuālo darbu skatēs, demonstrējot savas zināšanas un prasmes audiovizuālā darba būtības izpratnē un attīstot tās sadarbībā ar vienaudžiem ārzemēs.

Kinokluba audzēkņi guvuši pateicības un atzinības rakstus par dalību rajona, pilsētas un starptautiskos projektos – meistardarbnīcās, vizuālās mākslas izstādēs, skatēs. Daudzi ir apbalvoti ar diplomiem par dalību un sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga pasākumos.

Darbam tiek lietoti datori, fotoaparāti, videokameras, statīvi kā arī audzēkņu personīgie viedtālruņi u.c. materiāli.

Lai daudzveidotu mācību procesu, ik gadus tiek organizēti izbraucieni uz “Cinevillu”, lielāko filmēšanas laukumu Latvijā, kā arī tiek apmeklēti dažādi Rīgas kinomuzeja pasākumi, tiek organizēti izbraukumi ārpus Latvijas – uz Lietuvu, Poliju, Krieviju u.c., lai piedalītos starptautiskās kino meistardarbnīcās un pasākumos un lai apmeklētu Eiropas dažādās kultūras vietas  – muzejus, izstādes u.c., iepazīstot kultūras un mākslas dzīvi kā dabīgu kino mākslas eksistēšanas kontekstu.

Ja esi 4. – 12. klases skolēns/skolniece,

Ja patīk domāt par kino un dzīvi,

Ja vēlies labāk izprast redzēto un dzirdēto, –

Nāc uz Kinoklubu “HORIZONTS”

Programmā:

  • Filmu skates

  • Lekcijas kino vēsturē

  • Diskusijas

  • Filmas analīzes pamati

  • Kinolektoriju un festivālu izveide

  • Kinožurnāla un bloga izveide

Šeit Tu vari mācīties saprast redzētās filmas un vari mācīties veidot savas filmas patstāvīgi vai grupā.

Uzzināsi kā rakstīt scenāriju, kā filmēt, montēt, apskaņot filmu u.tml., kā arī apgūsi dažādu tekstu par kino veidošanas pamatus.