Digitālais dizains

Uzņem audzēkņus no 10 līdz 25 gadiem

Pedagogs  Daniels Fomins

29454836, dfomins@edu.riga.lv

Apmeklējot digitālā dizaina programmu, jaunieši veidos priekšstatus par multimediju un dizaina procesiem, pilnveidos prasmes darbā ar multimediju elementiem (audio, video, attēls u.tml.), darbā ar interneta lapas veidošanu.

Mācību procesā tiek izmantoti: grafiskie redaktori, skaņas un video redaktori, online platformas (Canva, EzGif u.c.), ofisa programmatūra, WordPress un w3schools resursi.

Nodarbības notiek:

203.telpā, Jēkabpils iela 19a

 

Pašvaldības finansēta bezmaksas programma