Par mums

Ja esi radošs un entuziasma pilns!

Vēlies savu brīvo laiku pavadīt sevis pilnveidošanā, kā arī iepazīties ar jauniem draugiem, nāc uz BJC „Daugmale” un iesaisties!

ESI AR MUMS! ESI VIENS NO MUMS!logo (2)

–> Lasiet par mūsu tradīcijām

–> Lasiet par mūsu vēsturI 

–> Lasiet par audzēkņu uzņemšanu

–> Personas datu apstrāde

Lasiet: Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma. Pētījuma ziņojums

Pastāvīgi mainoties un pilnveidojoties, centrs ir kļuvis par vidi, kur pieredzējušu pedagogu vadībā bērni un jaunieši var izglītoties un lietderīgi, atbilstoši interesēm pavadīt savu brīvo laiku.

Centrā “Daugmale” nodarbojas ap 3500 bērnu un jauniešu vecumā no 2 – 25 gadiem daudzos interešu kolektīvos.

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” vienmēr ir atvērts pārmaiņām un regulāri cenšas saviem audzēkņiem piedāvāt jaunas, interesantas interešu izglītības programmas.

Darbā ar klientiem mēs izmantojām savu pieredzi, jaunas tehnoloģijas un efektīvas mācību darba metodes.

BJC „Daugmale” realizē interešu izglītības programmas audzēkņiem no 2 līdz 25 gadiem vairākās jomās.

BJC „Daugmale” piedāvā un organizē:

  • Projektus
  • Nometnes
  • Seminārus
  • Pasākumus
  • Ekskursijas
  • Sacensības
  • Apmācības
  • Izstādes
  • Pārgājienus
  • u.c. aktivitātes

Izmanto iespējas!

BJC „Daugmale” strādā pieredzes bagāti un radoši pedagogi un treneri!

 

 

 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.