Šahs

Šahs

Šahs kā spēle sāka attīstīties pirms apmēram diviem tūkstošiem gadu. Cilvēkam piemīt tieksme pārbaudīt savas prāta spējas un cīnīties radošajā jomā ar citiem. Senā spēle joprojām ir populāra tādēļ, ka tā ir daudzpusīga. Mūsdienās šahs ir gan sports, gan māksla, gan zinātne.

Šahs attīsta fantāziju, trenē atmiņu, disciplinē domāšanu, rada un pilnveido gribas īpašības un attīsta tādas iemaņas kā griba uzvarēt, apņēmība, aukstasinība, koncentrēšanās spēja. Vecāki, kuru bērni apmeklē BJC „Daugmale” šaha pulciņu, ievēroja bērnu sekmju uzlabošanos skolā, it īpaši matemātikā.

Kopš 2002.gada BJC „Daugmale” šaha pulciņu vada trenere Poļina Ni – meistarkandidāte šahā, nacionālās kategorijas tiesnese (Latvijas Universitāte, maģistre).

29653095

pni@edu.riga.lv

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Nodarbības iespējams uzsākt no 6 gadu vecuma.

BJC „Daugmale” šaha pulciņa apmācības uzdevumi: ieinteresēt un iesaistīt skolēnus šaha pulciņā; sekmēt  talantīgāko audzēkņu meistarības pilnveidošanu; radīt iespēju labākajiem audzēkņiem piedalīties dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus tās; veicināt audzēkņu meistarības celšanu un iespēju startēt Pasaules un Eiropas čempionātos.

Pulciņa darba formas: praktiskās un teorētiskās šaha nodarbības; savu sacensību rīkošana un piedalīšanās citu organizāciju rīkotajās, tajā skaitā starptautiskajās sacensībās.

Šaha pulciņa audzēkņi aktīvi piedalās dažādās vietējās un Rīgas pilsētas sacensībās, sasniedzot labus rezultātus. Audzēkņiem ir iespējas piedalīties arī dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus tās robežām, sasniedzot labus rezultātus gan individuāli, gan komandā Pasaules un Eiropas čempionātos.