bjcdaugmale@riga.lv Jēkabpils iela 19a , Aglonas iela 39 , Maskavas iela 279/7 , Aviācijas iela 15 , Strūgu iela 2 , Maskavas iela 283b
Menu

Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"

Audzēkņu uzņemšana

BJC “Daugmale” uzņem audzēkņus vecumā no 2 līdz 25 gadiem. 3 viegli soļi, kā pieteikties: Izvēlēties pulciņu Satikties, sazināties ar pulciņa pedagogu, lai iepazītos ar mācību programmu, precizētu zināšanu prasmju

READ MORE

Kontakti

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk! –>Jēkabpils iela 19a –> Aglonas iela 39 –> Aviācijas iela 15 e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv Rīga, LV-1003 Tel.: 67229951; 67213595  tel.:

READ MORE

Līdzfinansējums

Visas BJC “Daugmale” interešu izglītības programmas finansē Rīgas pašvaldība. Pamatā apmeklētājiem tās ir par brīvu. Dažām programmām ir nepieciešams vecāku neliels līdzfinansējums. Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot

READ MORE

Interešu izglītības sistēma RĪGĀ

Interešu izglītības mācību programmu īstenošanas pamatprincipi “…izglītības ir pakāpe nobeigts izglītības posms, kas ietver organizētu un secīgi īstenotu izglītības ieguvi” /Izglītības likums/ Mācību programmas īsteno vienā vai vairākās izglītības pakāpēs (RD IKSD noteikumu izpratnē) : 1.

READ MORE

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Audzēkņu vecums
Interešu izglītības programma
Pedagoga vārds, uzvārds
(kontakti)
Nodarbību vieta
PIRMDIENA
OTRDIENA
TREŠDIENA
CETURTDIENA
PIEKTDIENA
SESTDIENA
SVĒTDIENA
8-12

Seno spēļu izgatavošana un vadīšana

Ēriks Klīvs
25613400
eriks457@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
16.40- 18.00 1.i.p. 1.gr. 15.30- 16.50    1.i.p. 1.gr.
8-12

Dizains, kokapstrāde

Ēriks Klīvs
25613400
eriks457@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
15.00- 16.20 1.i.p.1.gr. 17.00-18.20
1.i.p. 2.gr.
15.00- 16.20 1.i.p.1.gr.
16.40- 18.00
1.i.p. 2.gr.
9-25

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”

Ilze Rimicāne
29701995
rimicane@gmail.com

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406.t.
14.30-15.50 2.i.p.1.gr.
16.00-18.00 3.i.p.1.gr.
14.30-15.50 2.i.p.1.gr.
16.00-18.00 4.i.p.1.gr.
15.00-17.00 1.i.p.1.gr. 14.30-16.30 3.i.p.1.gr.
16.40-19.20 4.i.p.1.gr.
5-25

Dzintara un metāla apstrādes darbnīca “Rotiņa”

Lūcija Kalniņa
29990636
suzi8@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
310.t.
12.50- 14.20
2.i.p.1.gr.
15.00-17.00
3.i.p.1.gr.
14.00-15.30
2.i.p.1.gr.
15.40-17.40
3.i.p.1.gr.
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
16.00-17.20
1.i.p.1.gr.
13.30-14.50
1.i.p.1.gr.
5-25

Floristikas studija “Sniegaroze”

Inta Valdena
29255353 intavaldena@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405.t.
15.10-17.10 2.i.p.1.gr.
17.15-20.00 2.i.p.2.gr.
15.05-16.25 2.i.p.2.gr.
16.30-18.30 2.i.p.1.gr.
5-25

Mākslas studija “Tekstūra un faktūra”

Elga Šmite
29479095
elgasmite@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
13.00-14.20
1.i.p.1.gr.
14.30-15.50
1.i.p.2.gr.
16.00-17.20
1.i.p.3.gr.
11.00-12.20
1.i.p.1.gr.
12.30-13.50
1.i.p.2.gr
14.00- 15.20
1.i.p.3.gr.
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
14.00- 16.45
1.i.p. 4.gr.

Mākslas studija “Dari un radi”

 

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505.t.
17.00-18.20
1.i.p.1.gr.
16.00-17.20
1.i.p.1.gr.
4-25

Keramikas darbnīca

Iveta Aigare
26546769 iveta_aigare@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205.t.
14.00-15.20 1.i.p.1.gr.
15.25-16.45 1.i.p.2.gr.
16.50-18.50 2.i.p.1.gr.
18.55-20.55 3.i.p.1.gr.
14.00-15.20 1.i.p.1.gr.
15.25-16.45 1.i.p.2.gr.
16.50-18.50 2.i.p.1.gr.
18.55-20.55 3.i.p.1.gr.
5-25

Keramikas pulciņš „Brīnumpodiņš”

Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
16.50-18.10
1.i.p. 2.gr.
18.15-19.35
1.i.p. 2.gr.
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
18.00-19.00
1.i.p. 1.gr.
(pirmsskola)
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
18.00-19.00
1.i.p. 1.gr.
(pirmsskola)
7-25

Dizaina un pērļošanas pulciņš „Varavīksne”

Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
14.00-15.20
1.i.p.1.gr.
14.00-15.20
1.i.p.1.gr.
5-25

Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta”

Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
15.25-16.45
3.i.p. 1.gr.
15.25-16.45
3.i.p. 1.gr.
16.50-18.10
2.i.p.1.gr.
15-25

Akadēmiskās zīmēšanas studija

Guna Mēnese-Kudule
29128993
guna_elier@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
211.t.
12.00- 13.20 2.i.p.1.gr.
13.30-14.50
2.i.p. 1.gr.
7-15

Akadēmiskās zīmēšanas studija

Brigita Ulasa
29189695
ulasa@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302.t.
14.00-15.20
1.i.p. 1.gr.
15.30-16.50
2.i.p. 1.gr.
14.00-15.20
1.i.p. 1.gr.
15.30-16.50
2.i.p. 1.gr.
7-15

Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis”

Brigita Ulasa
29189695
ulasa@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302.t.
17.00-18.20
1.i.p.1.gr
17.00-18.20
1.i.p.1.gr.
4-25

Zīmēšanas un gleznošanas studija

Konstantīns Glazunovs
27177535
glkonstantin@yandex.ru

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
303.t.
16.00-17.20
2.i.p.1.gr.
17.25-18.50
2.i.p. 2.gr.
16.00-18.50
3.i.p.1.gr.
15.30 -17.35
1.i.p.1.gr.
17.35-19.00
3.i.p.1.gr.
5-16

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija

Indra Ozola
26799322
indara@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
15.00-17.00 1.i.p. 3.gr.
17.10-19.10 2.i.p. 2.gr.
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302.t.
15.00-17.00
1.i.p.1.gr.
17.00-17.40
2.i.p. 1.gr.
12.00-14.00
1.i.p.2.gr.
14.10-16.10
2.i.p.1.gr.
9-25

Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”

Olga Aļeksejeva
29773941
aleksejeva.olga@gmail.com

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404.t.
16.00-17.25
3.i.p.1.gr.
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
16.00-17.25
2.i.p.1.gr.
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
14.30-15.55
2.i.p.1.gr.
16.00-16.40
3.i.p.1.gr.
16.45-17.25
3.i.p.1.gr
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
Ebreju privātā vidusskola “Habad”
Lāčplēša iela 141
308.t.
14.00-16.50
2.i.p.2.gr.
Rīgas Austrumu vidusskola
Viļānu iela 13
012.t.
13.30-16.20
1.i.p. 1.gr.
5-7

Rokdarbi un dizains

Inga Korņejeva
29793026
bingo@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505.t.
12.45-13.45
1.i.p. 1.gr.
12.45-13.45
1.i.p. 2.gr.
12.45-13.45
1.i.p. 1.gr.
5-11

Leļļu tērpu šūšanas darbnīca “Prasmīgās rociņas”

Irina Jevdokimova
29668642
irinajevdok@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404.t.
10.30-11.50 2.i.p.1.gr.
11.55-13.15 2.i.p.1.gr.
417.t. 17.45-19.05 2.i.p.1.gr.