Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Audzēkņu vecums
Interešu izglītības programma
Pedagoga vārds, uzvārds
(kontakti)
Nodarbību vieta
PIRMDIENA
OTRDIENA
TREŠDIENA
CETURTDIENA
PIEKTDIENA
SESTDIENA
SVĒTDIENA
8-12

Seno spēļu izgatavošana un vadīšana

Ēriks Klīvs
25613400
eriks457@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
16.40- 18.00 1.i.p. 1.gr. 15.30- 16.50    1.i.p. 1.gr.
8-12

Dizains, kokapstrāde

Ēriks Klīvs
25613400
eriks457@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
15.00- 16.20 1.i.p.1.gr. 17.00-18.20
1.i.p. 2.gr.
15.00- 16.20 1.i.p.1.gr.
16.40- 18.00
1.i.p. 2.gr.
9-25

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”

Ilze Rimicāne
29701995
rimicane@gmail.com

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
406.t.
14.30-15.50 2.i.p.1.gr.
16.00-18.00 3.i.p.1.gr.
14.30-15.50 2.i.p.1.gr.
16.00-18.00 4.i.p.1.gr.
15.00-17.00 1.i.p.1.gr. 14.30-16.30 3.i.p.1.gr.
16.40-19.20 4.i.p.1.gr.
5-25

Dzintara un metāla apstrādes darbnīca “Rotiņa”

Lūcija Kalniņa
29990636
suzi8@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
310.t.
12.50- 14.20
2.i.p.1.gr.
15.00-17.00
3.i.p.1.gr.
14.00-15.30
2.i.p.1.gr.
15.40-17.40
3.i.p.1.gr.
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
16.00-17.20
1.i.p.1.gr.
13.30-14.50
1.i.p.1.gr.
5-25

Floristikas studija “Sniegaroze”

Inta Valdena
29255353 intavaldena@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
405.t.
15.10-17.10 2.i.p.1.gr.
17.15-20.00 2.i.p.2.gr.
15.05-16.25 2.i.p.2.gr.
16.30-18.30 2.i.p.1.gr.
5-25

Mākslas studija “Tekstūra un faktūra”

Elga Šmite
29479095
elgasmite@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
13.00-14.20
1.i.p.1.gr.
14.30-15.50
1.i.p.2.gr.
16.00-17.20
1.i.p.3.gr.
11.00-12.20
1.i.p.1.gr.
12.30-13.50
1.i.p.2.gr
14.00- 15.20
1.i.p.3.gr.
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
14.00- 16.45
1.i.p. 4.gr.

Mākslas studija “Dari un radi”

Inita  Zērite
26141992 initazeriete@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505.t.
17.00-18.20
1.i.p.1.gr.
16.00-17.20
1.i.p.1.gr.
4-25

Keramikas darbnīca

Iveta Aigare
26546769 iveta_aigare@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
205.t.
14.00-15.20 1.i.p.1.gr.
15.25-16.45 1.i.p.2.gr.
16.50-18.50 2.i.p.1.gr.
18.55-20.55 3.i.p.1.gr.
14.00-15.20 1.i.p.1.gr.
15.25-16.45 1.i.p.2.gr.
16.50-18.50 2.i.p.1.gr.
18.55-20.55 3.i.p.1.gr.
5-25

Keramikas pulciņš „Brīnumpodiņš”

Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
16.50-18.10
1.i.p. 2.gr.
18.15-19.35
1.i.p. 2.gr.
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
18.00-19.00
1.i.p. 1.gr.
(pirmsskola)
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
18.00-19.00
1.i.p. 1.gr.
(pirmsskola)
7-25

Dizaina un pērļošanas pulciņš „Varavīksne”

Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
14.00-15.20
1.i.p.1.gr.
14.00-15.20
1.i.p.1.gr.
5-25

Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta”

Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
213.t.
15.25-16.45
3.i.p. 1.gr.
15.25-16.45
3.i.p. 1.gr.
16.50-18.10
2.i.p.1.gr.
15-25

Akadēmiskās zīmēšanas studija

Guna Mēnese-Kudule
29128993
guna_elier@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
211.t.
12.00- 13.20 2.i.p.1.gr.
13.30-14.50
2.i.p. 1.gr.
7-15

Akadēmiskās zīmēšanas studija

Brigita Ulasa
29189695
ulasa@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302.t.
14.00-15.20
1.i.p. 1.gr.
15.30-16.50
2.i.p. 1.gr.
14.00-15.20
1.i.p. 1.gr.
15.30-16.50
2.i.p. 1.gr.
7-15

Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis”

Brigita Ulasa
29189695
ulasa@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302.t.
17.00-18.20
1.i.p.1.gr
17.00-18.20
1.i.p.1.gr.
4-25

Zīmēšanas un gleznošanas studija

Konstantīns Glazunovs
27177535
glkonstantin@yandex.ru

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
303.t.
16.00-17.20
2.i.p.1.gr.
17.25-18.50
2.i.p. 2.gr.
16.00-18.50
3.i.p.1.gr.
15.30 -17.35
1.i.p.1.gr.
17.35-19.00
3.i.p.1.gr.
5-16

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija

Indra Ozola
26799322
indara@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
4.t.
15.00-17.00 1.i.p. 3.gr.
17.10-19.10 2.i.p. 2.gr.
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
302.t.
15.00-17.00
1.i.p.1.gr.
17.00-17.40
2.i.p. 1.gr.
12.00-14.00
1.i.p.2.gr.
14.10-16.10
2.i.p.1.gr.
9-25

Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”

Olga Aļeksejeva
29773941
aleksejeva.olga@gmail.com

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404.t.
16.00-17.25
3.i.p.1.gr.
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
16.00-17.25
2.i.p.1.gr.
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
14.30-15.55
2.i.p.1.gr.
16.00-16.40
3.i.p.1.gr.
16.45-17.25
3.i.p.1.gr
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
Ebreju privātā vidusskola “Habad”
Lāčplēša iela 141
308.t.
14.00-16.50
2.i.p.2.gr.
Rīgas Austrumu vidusskola
Viļānu iela 13
012.t.
13.30-16.20
1.i.p. 1.gr.
3-7

Rokdarbi un dizains

Inga Korņejeva
29793026
bingo@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
505.t.
12.45-13.45
1.i.p. 1.gr.
12.45-13.45
1.i.p. 2.gr.
12.45-13.45
1.i.p. 1.gr.
5-11

Leļļu tērpu šūšanas darbnīca “Prasmīgās rociņas”

Irina Jevdokimova
29668642
irinajevdok@inbox.lv

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
404.t.
10.30-11.50 2.i.p.1.gr.
11.55-13.15 2.i.p.1.gr.
417.t. 17.45-19.05 2.i.p.1.gr.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *