Metodiskie materiāli

logo (2)

Metodisko darbu skate 2018 Nolikums

Metodisko darbu skate 2016 / 2017

Katru gadu BJC “Daugmale” notiek metodisko darbu skates, kur  iestādes interešu izglītības pedagogi apkopo savu pieredzi un ar to dalās ar kolēģiem. Šogad, BJC “Daugmale” skates 1.kārtā tika pārstāvētas tādas jomas kā māksla, valodas,  brīvais laiks, tehniskā jaunrade un radošās industrijas.  Par labākajiem tika atzīti četri  BJC “Daugmale”  pedagogu metodiskie darbi, ko žūrija izvirzīja  uz Rīgas pilsētas metodisko darbu skati, kas notiks novembrī  Rīgas Interešu izglītības centrā.

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” pedagogs  Ilze  Rimicāne metodiskajā darbā  “Dabas studijas” atspoguļojusi 3 nodarbības, kurās iepazīstinājusi  ar mozaīku izveidi uz keramiskajām flīzēm un dekoratīvu  kompozīciju veidošanu ar vitrāžu  plēvīšu krāsām.

Konstantīna  Haldina un Guntas Fridrihsones kopīgi veidotais  “Metodiskais materiāls kartinga pulciņa nodarbībām”  veidots, lai audzēkņiem atvieglotu  un padarītu interesantāku teorētisko tēmu apguvi.  Darbā iekļauti uzskates līdzekļi, darba lapas, testi, spēles un plakāti.

Iveta Aigare  metodiskajā  darbā  “No vienkāršā uz sarežģīto caur putnu prizmu”  apkopojusi pieredzi par  keramikas pulciņā dažādās tehnikās veidotiem putnu tēliem.  Audzēkņu veidotie darbi ir gan praktiski pielietojami, gan kā dekoratīvi,  skulpturāli objekti. Autore aprakstījusi,  kā veidot putnus cilnī, apgleznotus putnus, putnus  skulptūrā, stilizētus putnus, kā izmantot plastikas un faktūras elementus.

Guna Mēnese-Kudule  savā metodiskajā  darbā  “Maskas” atspoguļojusi  savu pieredzi  gatavojot maskas  “steampunk”  tehnikā.  Parādīti  šīs tehnikas galvenie elementi, raksturīgākās iezīmes un  darba gaita, fotogrāfijās redzams darba process un gala rezultāts.

Veiksmi šiem pedagogiem pilsētas metodisko darbu skatē!

Paldies par  piedalīšanos skatē un dalīšanos pieredzē  arī  BJC “Daugmale”  interešu izglītības pedagogiem  Indrai Ozolai,  Konstantīnam Glazunovam, Jekaterinai Staverskai, Ivetai Eihei, Sarmītei Hippei, un Brigitai Ulasai!

Paldies arī visiem pedagogiem, kuri veidoja   izstādi  BJC “Daugmale – 50”,  kur tika apkopota  informācija par pulciņu vēsturi,  darbību un notikumiem, kas arī ir sava veida metodisks darbs.

Lai jaunajā mācību gadā pedagogiem daudz radošu ideju, laiks un spēka apkopot  to labo un interesanto, ko katrs sevī atklājis, izlolojis un kopā ar bērniem radījis, lai  taptu  jauni un kvalitatīvi   metodiskie darbi!

_______________________________________

Nolikums 2016: BJC “Daugmale” interešu izglītības metodisko materiālu skate

_____________________________

Pieredzes brauciens metodiķiem

Bauska, 2016.gada 9.maijs

Programma

Izbraucam no Rīgas Skolēnu pils 8.30. Autobuss visticamāk stāvēs Ērgļu ielā (mazā ieliņa blakus sporta namam “Daugava”)

Plkst. 10.00 – 13.00 Interešu izglītības metodiskais seminārs Bauskas bērnu un jauniešu centrā

13.00 – 13.35 Pusdienas (kompleksās pusdienas 3 EUR)

13.40 – 14.30 Bauskas novada priekšsēdētāja apsveikums,neliels koncertiņš, mūsu paldies utt.

14.30 – ekskursija Bauskas rātsnamā, īss mākslas salona “Meistars Gothards”apmeklējums

15.15 izbraucam uz Rīgu