Metodiskie materiāli

logo (2)

Metodisko darbu skate 2018

2018.gadā Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”Rīgas skatē piedalās ar 4 metodiskām izstrādnēm.

Rīgas metodisko izstrādņu skatu var apskatīt darbu izstāde  no 26.novembra līdz 7.decembrim Rīgas Interešu izglītības centrā Kr. Barona ielā 99.

“Izglītība un kultūra” 20.12.2018.

Līnijas emocionālā daba – Kristiāna Grīnberga
Metodiskais materiāls piedāvā uzdevumu sēriju līnijas emocionālās dabas izpētei, iepazīstina ar abstraktās mākslas pamatprincipiem , attīsta asociatīvo domāšanu un dod iespēju jebkuras vecuma grupas bērniem jeb jauniešiem pārsteigt pašiem sevi, arī tad, ja zīmēt prasme nav stiprākā radošo izpausmju puse.
Iveta Aigare – Uzskates līdzeklis: Mācību plakāti: Neolīta laikmeta keramika Baltijā, Podniecība Latvijā, Jēkaba Dranda apgleznotie šķīvji, Latgales svečturi

Katra tauta, liela vai maza, ienes savas vērtības  un īpatnības cilvēces kultūras bagātību krātuvē. Tautas kultūra ir visu to materiālo un garīgo vērtību kopums, ko sabiedriski vēsturiskās attīstības gaitā tauta ir veidojusi, attīstījusi un kopusi. Tajā izpaužas katrai tautai īpatnējā, kopējā psihiskā kultūra, kas veido tautas kultūras etnisko specifiku un raksturu. Kultūras specifika nav sastingusi, arhaiska, bet gan dzīva, mainīga un augoša.

Domājot par Latvijas simtgadi un gatavojoties keramikas nodarbībām, vēlējos izstrādāt uzskates materiālu audzēkņiem par Latvijas tautas vēsturisko kultūras mantojumu, lai viņos veidotos dziļāka izpratne par tautas mākslas pirmsākumiem un attīstību. Izpratne par kultūrvēsturi, manuprāt, veicinātu audzēkņos lielāku interesi un līdzdarbību tradīciju pārmantošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Plakāti atspoguļo latviešu tautas nacionālo mantojumu keramikā no neolīta laikmeta līdz mūsdienu tautas mākslai. Tautas māksla iepriecina ar augstu amata prasmi, formu dažādību, ornamentu daudzveidību un krāsu kompozīciju.

Inga Korņejeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa, Jekaterina Staverska – Grāmatas ceļš – no idejas līdz iesiešanai

Šajā darbā ir apkopota BJC “Daugmale” pedagogu pieredze, balstoties uz veiksmīgi realizēto (Īstenoto) radoši izglītojošās, atpūtas,  sporta un piedzīvojumu dienas nometnes programmu “Daugmales vasara 2018”, kuras rezultātā katram bērnam ir tapusi sava grāmata.

Darbā tiek sniegti praktiski padomi mērķa sasniegšanai,  nometnes programmas īstenošanas posmu īss apraksts un parādīts, kā audzēkņiem veidot sapratni par grāmatas tapšanas posmiem.

Materiālus, metodiskos ieteikumus apkopoja un praktiski realizēja nometnes programmu BJC “Daugmale” metodiķi un pedagogi: Inga Korņejeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa un Jekaterina Staverska

Dejas “Ša Štil” notācija – Tatjana Bakšutova 
Metodiskais materiāls mūsdienu deju horeogrāfiem un pedagogiem. Dejas “Ša-Štil” notācija – kustību pieraksts ar zīmju palīdzību. Deja “Ša-Štil”  ir ebreju dejas stilizācija.

 

Metodisko darbu skate 2017

  • Inita Zēriete „Pasakas par draudzību” – Rīgas metodisko izstrādņu skates laureāts!
  • Ilze Rimicāne, Inga Korņejeva, Jekaterina Staverska „Komandas veidošana animācijas filmas tapšanas procesā”   – atzinība par mūsdienu kompetenču pieeju mācību saturā
  • Iveta Eihe Apraksts un darba gaita teatralizētajam uzvedumam “Dzīve viduslaiku pilī”” – atzinība par mūsdienu kompetenču pieeju mācību saturā
  • Brigita Ulasa Sāļās mīklas veidojumi

Grāmatas “Teikas par zvaigznājiem” ilustrāciju izstāde.

2017.gads

Grāmatas autore – Aija Rancāne

Grāmatas māksliniece – Elīna Moisjuka-Vanaga

 

Metodisko darbu skate 2016 

Katru gadu BJC “Daugmale” notiek metodisko darbu skates, kur  iestādes interešu izglītības pedagogi apkopo savu pieredzi un ar to dalās ar kolēģiem. Šogad, BJC “Daugmale” skates 1.kārtā tika pārstāvētas tādas jomas kā māksla, valodas,  brīvais laiks, tehniskā jaunrade un radošās industrijas.  Par labākajiem tika atzīti četri  BJC “Daugmale”  pedagogu metodiskie darbi, ko žūrija izvirzīja  uz Rīgas pilsētas metodisko darbu skati, kas notiks novembrī  Rīgas Interešu izglītības centrā.

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” pedagogs  Ilze  Rimicāne metodiskajā darbā  “Dabas studijas” atspoguļojusi 3 nodarbības, kurās iepazīstinājusi  ar mozaīku izveidi uz keramiskajām flīzēm un dekoratīvu  kompozīciju veidošanu ar vitrāžu  plēvīšu krāsām.

Konstantīna  Haldina un Guntas Fridrihsones kopīgi veidotais  “Metodiskais materiāls kartinga pulciņa nodarbībām”  veidots, lai audzēkņiem atvieglotu  un padarītu interesantāku teorētisko tēmu apguvi.  Darbā iekļauti uzskates līdzekļi, darba lapas, testi, spēles un plakāti.

Iveta Aigare  metodiskajā  darbā  “No vienkāršā uz sarežģīto caur putnu prizmu”  apkopojusi pieredzi par  keramikas pulciņā dažādās tehnikās veidotiem putnu tēliem.  Audzēkņu veidotie darbi ir gan praktiski pielietojami, gan kā dekoratīvi,  skulpturāli objekti. Autore aprakstījusi,  kā veidot putnus cilnī, apgleznotus putnus, putnus  skulptūrā, stilizētus putnus, kā izmantot plastikas un faktūras elementus.

Guna Mēnese-Kudule  savā metodiskajā  darbā  “Maskas” atspoguļojusi  savu pieredzi  gatavojot maskas  “steampunk”  tehnikā.  Parādīti  šīs tehnikas galvenie elementi, raksturīgākās iezīmes un  darba gaita, fotogrāfijās redzams darba process un gala rezultāts.

Paldies par  piedalīšanos skatē un dalīšanos pieredzē  arī  BJC “Daugmale”  interešu izglītības pedagogiem  Indrai Ozolai,  Konstantīnam Glazunovam, Jekaterinai Staverskai, Ivetai Eihei, Sarmītei Hippei, un Brigitai Ulasai!

Paldies arī visiem pedagogiem, kuri veidoja   izstādi  BJC “Daugmale – 50”,  kur tika apkopota  informācija par pulciņu vēsturi,  darbību un notikumiem, kas arī ir sava veida metodisks darbs.

Lai jaunajā mācību gadā pedagogiem daudz radošu ideju, laiks un spēka apkopot  to labo un interesanto, ko katrs sevī atklājis, izlolojis un kopā ar bērniem radījis, lai  taptu  jauni un kvalitatīvi   metodiskie darbi!