Metodisko izstrādņu skate

Metodisko izstrādņu skate

4.novembrī sapulču, tikšanās un izglītības telpā “BIROJNĪCA” ir notikusi metodisko izstrādņu prezentācijas, Jau 6.gadu Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Ingas Cimiņas vadībā organizē Metodisko izstrādņu skati Rīgas interešu izglītības pedagogiem.

Mūsu centra godu aizstāvēja 3 lieliskie pedagogi Sandra Bērziņa, Lilita Aleksejeva un Iveta Eihe.  

Paldies organizatoriem par lielisku atmosfēru un iespēju!

Paldies darbu autorēm par drosmi un velmi dalīties savā pieredzē!

FOTO